Hakkımızda | İşletme | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İŞLETME

Hakkımızda

İşletme Bölümü Amacı

HKÜ İşletme bölümünün kuruluş amacı ülkemizin çağdaş profesyonel işletmeci ihtiyacını  karşılamaktır. Bölümümüzde verilerin interdisipliner dersler çerçevesinde verilen işletmecilik eğitimi, öğrencilerimizin olaylara Dünya’nın sürekli değişen şartları içerisinde farklı boyutlardan bakabilmesini ve değerlendirebilmesini amaçlamaktadır.

Eğitim felsefemiz, öğrencilerimizin bilgi ve yeteneklerini geliştirmekle birlikte   gelecekteki belirsizliklere karşı yaşama hazırlamak; kültürel birikimlerini artırmak, yaşam boyu öğrenme bilincini aşılayarak birer Dünya vatandaşı olmalarını sağlamaktır. Bu kapsamda bölümün amacı, mezunlarını yurt içi ve yurt dışında, kamu ve özel sektör kurumlarında alacakları görevleri başarılı bir biçimde yürütebilecek donanıma sahip hale getirmektir. Öğrencilerimizin mesleki bilgilerin yanı sıra meslek genel kültürünün de geliştirilmesi hedeflenmektedir.

Açıklamalar

Bölümümüze kayıt kabul şartı Lise Diploması ve  Merkezi olarak yapılan üniversite yerleştirme sınavından (LYS) üniversitemiz işletme bölümü taban puanından yüksek bir puan almış olmak.

Bölümün öğretim süresi hazırlık sınıfı hariç 8 yarıyıldır. Öğrencilerlimiz 8. yarıyılda CO-OP uygulaması kapsamında Profesyonel İş ortamına ilk adımı atmış olmaktadırlar. Bölümümüz eğitim dili Türkçedir. Bölümde 4 tane bilim dalı çerçevesinde dersler verilmektedir.Bu bilim dalları şunlardır:

  • Yönetim ve Organizasyon
  • Muhasebe ve Finansman
  • Üretim yönetimi ve Pazarlama
  • Sayısal Yöntemler

Mezuniyet için Genel Not Ortalaması 2.00-4.00 olmalı ve öğrencilerimiz Endüstri Uygulamalı Eğitim (CO-OP) dersinden başarı ile geçmiş olmaları gerekmektedir.