Yüksek Lisans | İşletme | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İŞLETME

Yüksek Lisans

Türkçe Tezli Yüksek Lisans

İşletme Anabilim Dalı Lisansüstü programlarının temel amacı; öğrencilerini alanlarında uzman ve araştırmacı bireyler olarak yetiştirmek; onlara özel kesimde veya kamu kesiminde uzmanlıklarını yürütebilmeleri ve akademik kariyerde ilerleyebilmeleri için gerekli formasyonu sağlamaktır.
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme ABD İşletme Yüksek Lisans Programı alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Programdan mezun olan öğrenciler, işletmelerin yönetim – organizasyon, finans – muhasebe, pazarlama ve satış gibi alanlarında, kamu ve özel sektör kuruluşlarından çokuluslu işletmelere, büyük sanayi kuruluşlarından hizmet sektöründe yer alan işletmelere kadar uzanan bir yelpazede yönetim kademelerinde çalışmak üzere yetiştirilmektedirler. Bunun yanı sıra, işletme yüksek lisans öğretimi; kendi işini kuracak, yaratıcı, risk üstlenmeye hazır girişimciler yetiştirmeyi de hedeflemektedir. Ayrıca, lisansüstü çalışmalarını tamamlayan öğrencilerin, doktora eğitimlerine devam ederek üniversitelerin akademik kadrolarında yer almaları da mümkün olmaktadır.

Program Yeterlilikleri

1 – Dersin kazandırdığı bilgileri iş alanındaki süreçlere uygulayabilir.

2 – Bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilir.

3 – İş alanında iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik ekip çalışması yapabilir.

4 – İş alanındaki problemleri tanımlama, analiz etme ve olası çözüm alternatifleri geliştirebilir.

5 – Dersin çalışma hayatındaki konular çerçevesinde sürekli gelişmeye teşvik eder.

6 – Güncel iş konularının ve sorunlarının bilincinde olur.

7 – İşletmecilik araç, yöntem ve yaklaşımlarını saptama ve kullanabilir.

8 – İşletmecilik alanındaki problemlere ve tartışmalara duyarlılık kazandırır.

9 – Dersin iş hayatı çerçevesinde düşünme, yordama ve tartışma becerilerini geliştirir.

10-Dersin mesleki uzmanlık ve kavram bilgisini artırmaya katkı sağlar.

Genel Başvuru Koşulları

– 4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak (farklı bir alandan mezun olmuş olan adaylara Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır )
– Lisans eğitimlerini yurtdışında yapmış olan adayların YÖK’ten denklik belgesi almaları zorunludur.
– ALES (EA- son üç yıl içinde)’ten en az 55 puan almış olmak.
– Yabancı uyruklu öğrenciler TÖMER’den başarılı olmak zorundadır.

Türkçe Tezsiz Yüksek Lisans

İşletme Anabilim Dalı Lisansüstü programlarının temel amacı; öğrencilerini alanlarında uzman ve araştırmacı bireyler olarak yetiştirmek; onlara özel kesimde veya kamu kesiminde uzmanlıklarını yürütebilmeleri ve akademik kariyerde ilerleyebilmeleri için gerekli formasyonu sağlamaktır.
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme ABD İşletme Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.
Programdan mezun olan öğrenciler, işletmelerin yönetim – organizasyon, finans – muhasebe, pazarlama ve satış gibi alanlarında, kamu ve özel sektör kuruluşlarından çokuluslu işletmelere, büyük sanayi kuruluşlarından hizmet sektöründe yer alan işletmelere kadar uzanan bir yelpazede yönetim kademelerinde çalışmak üzere yetiştirilmektedirler. Bunun yanı sıra, işletme yüksek lisans öğretimi; kendi işini kuracak, yaratıcı, risk üstlenmeye hazır girişimciler yetiştirmeyi de hedeflemektedir.

Program Yeterlilikleri

1 – Dersin kazandırdığı bilgileri iş alanındaki süreçlere uygulayabilir

2 – Bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilir.

3 – İş alanında iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik ekip çalışması yapabilir.

4 – İş alanındaki problemleri tanımlama, analiz etme ve olası çözüm alternatifleri geliştirebilir.

5 – Dersin çalışma hayatındaki konular çerçevesinde sürekli gelişmeye teşvik eder.

6 – Güncel iş konularının ve sorunlarının bilincinde olur.

7 – İşletmecilik araç, yöntem ve yaklaşımlarını saptama ve kullanabilir.

8 – İşletmecilik alanındaki problemlere ve tartışmalara duyarlılık kazandırır.

9 – Dersin iş hayatı çerçevesinde düşünme, yordama ve tartışma becerilerini geliştirir.

10-Dersin mesleki uzmanlık ve kavram bilgisini artırmaya katkı sağlar.

Türkçe Tezsiz (Uzaktan Eğitim) Yüksek Lisans

İşletme Anabilim Dalı Lisansüstü programlarının temel amacı; öğrencilerini alanlarında uzman ve araştırmacı bireyler olarak yetiştirmek; onlara özel kesimde veya kamu kesiminde uzmanlıklarını yürütebilmeleri ve akademik kariyerde ilerleyebilmeleri için gerekli formasyonu sağlamaktır.
Programdan mezun olan öğrenciler, işletmelerin yönetim – organizasyon, finans – muhasebe, pazarlama ve satış gibi alanlarında, kamu ve özel sektör kuruluşlarından çokuluslu işletmelere, büyük sanayi kuruluşlarından hizmet sektöründe yer alan işletmelere kadar uzanan bir yelpazede yönetim kademelerinde çalışmak üzere yetiştirilmektedirler. Bunun yanı sıra, işletme yüksek lisans öğretimi; kendi işini kuracak, yaratıcı, risk üstlenmeye hazır girişimciler yetiştirmeyi de hedeflemektedir.
Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İşletme ABD İşletme Uzaktan Yüksek Lisans Programı (Tezsiz) alanında Yüksek Lisans Derecesi (Sosyal Bilimler) almaya hak kazanmaktadırlar.

Program Yeterlilikleri

1 – Dersin kazandırdığı bilgileri iş alanındaki süreçlere uygulayabilir.

2 – Bilimsel araştırma tekniklerini kullanabilir.

3 – İş alanında iş süreçlerinin geliştirilmesine yönelik ekip çalışması yapabilir.

4 – İş alanındaki problemleri tanımlama, analiz etme ve olası çözüm alternatifleri geliştirebilir.

5 – Dersin çalışma hayatındaki konular çerçevesinde sürekli gelişmeye teşvik eder.

6 – Güncel iş konularının ve sorunlarının bilincinde olur.

7 – İşletmecilik araç, yöntem ve yaklaşımlarını saptama ve kullanabilir.

8 – İşletmecilik alanındaki problemlere ve tartışmalara duyarlılık kazandırır.

9 – Dersin iş hayatı çerçevesinde düşünme, yordama ve tartışma becerilerini geliştirir.

10-Dersin mesleki uzmanlık ve kavram bilgisini artırmaya katkı sağlar.

Genel Kabul Koşulları

4 yıllık herhangi bir lisans programından mezun olmak.