İŞLETME

Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: INT100- Üniversite Hayatına Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 1 / ECTS; AKTS: 1)
Ders İçeriği: Üniversite hayatına ve kültürüne ilişkin etkinlikler, üniversiteli olmak bilincini kazandırmaya yönelik projeler.
Ders Kodu ve Adı: SSP100- Sosyal Sorumluluk Projeleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Bu dersle, öğrencilerimizin çeşitli toplumsal yardım kuruluşlarındaki faaliyetlere etkin bir şekilde katılmaları sağlanarak, toplumun farklı kesimlerinden ve farklı gelir gruplarından kişilerle (kadın, yaşlı ve çocuk) tanışmaları, onlara bilgi ve becerileri doğrultusunda yardım etmeleri ve çeşitli projelerle toplum içinde daha duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yer almalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı:  TÜR101- Türk Dili ve Edebiyatı I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Dil Türleri / Türk Dilinin Tarihçesi / Düşünce Yazıları İnceleme Planı / Yazım Kuralları – Noktalama / Anlatım Kuralları ve Biçimleri / Plan – Paragraf Kurma – Özet Çıkarma / Dil Yanlışlıkları / Türk Dilinde Yabancı Sözcükler ve Öğelerin Yanlış Kullanımı / Resmi Yazışmalar – Dilekçe – Özgeçmiş – İş Mektupları
Ders Kodu ve Adı: İŞL103- İşletme Bilimine Giriş I
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bu derste öncelikle temel işletmecilik kavramları, işletmenin amaçları, işletmenin ekonomi içerisindeki yeri, sınıflaması, işletmelerde büyüme, işletmelerin kuruluşu, işletme kapasitesi, işletmenin maliyetleri, işletmenin gelirleri ve giderleri, işletme performansı konuları anlatılacaktır. Bunun dışında öğrencilerin işletme sahipleriyle belirlenen sorular kapsamında mülakat yapması sağlanacak, bu mülakat sonuçları sınıfta tartışılarak işletmelerin kuruluşu ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.
Ders Kodu ve Adı: ING101- İngilizce I
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar.
Ders Kodu ve Adı: MAT101- Matematik I
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4 / ECTS;  AKTS: 6)
Ders İçeriği: Çokterimliler üzerinde dört işlem ve özellikleri / Rasyonel ifade içeren çokterimli işlemler ve sadeleştirme uygulamaları / Üslü ve Köklü Çokterimliler / Denklemler ve Eşitsizlikler / Denklemler ve Eşitsizlikler: İşletme ve Ekonomi Uygulamaları / Eksenler Sistemi ve Düz Doğrular/ Eksenler Sistemi ve Düz Doğrular: Doğruların Kesişmesi ve Eşanlı çözümler / Eksenler Sistemi ve Düz Doğrular: İşletme ve Ekonomi Uygulamaları / Bağıntı, Fonksiyon ve Fonksiyonel İşlemler / Doğrusal Olmayan Fonksiyonlar / Diziler ve Seriler
Ders Kodu ve Adı: AİİT101- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Türk Devrimi’nin Hazırlık Dönemi ve Milli Mücadele / Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışını ve Türk Devrimini Hazırlayan Nedenlere Genel Bakış / İşgaller Karşısında Ülkenin Durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Tepkisi / Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşu / Büyük Taarruz / Mudanya’dan Lozan’a, Eğitim ve Kültür Alanında Milli Mücadele.
Ders Kodu ve Adı: İKT101- İktisada Giriş I
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4 / ECTS;  AKTS: 6)
Ders İçeriği: Ders; ekonominin temel kavramları, arz-talep kanunları, grafikleri ve esnekliği, Tüketici ve Üretici Dengesi Analizleri, Üretim Maliyetleri Analizi, Piyasalar (Tam rekabet, Monopol, Monopolcü Rekabet, Oligopol) ve Faktör piyasaları konularını kapsamaktadır.
Ders Kodu ve Adı: SOS101- Sosyolojiye Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Sosyolojik Perspektif / Sosyolojinin Temel Kavramları / Sosyolojik Düşüncenin Gelişimi ve Sosyoloji Teorileri / Sosyolojik Araştırma Yöntemleri / Birey ve Toplum: İşbirliği, Rekabet, Çatışma / Kültür ve Toplumun Oluşum ve Gelişimi / Toplumsallaşma / Toplum ve Toplumsal Etkileşim / Toplumsal Gruplar ve Formel Örgütler / Toplum çeşitleri: Avlayıcı ve Toplayıcı, Tarım, Sanayi ve Sanayi Sonrası Toplumlar / Tarım Devrimi, Sanayi Devrimi, Demokratik Devrimler / Toplumsal Tabakalaşma / Din / Siyaset / Aile / Eğitim / Ekonomik Yaşam / Toplumsal Değişme ve Küreselleşeme

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: TÜR102- Türk Dili ve Edebiyatı II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Mektup türleri, özellikleri ve kuralları / Örnekler / Makale türünün özellikleri, kuralları ve örnekleri / Fikir yazısı olan fıkraların yazılma kuralları ve örnekler / Bibliyografyadan yararlanma / Biyografi nasıl yazılır, edebiyattaki yeri nedir? / Gezi yazısında nelere dikkat edilir? / Anıların edebiyattaki yeri ve yazma kuralları / Deneme ve Diğer türlerden farkı / Kitap ve dergi incelemesi / Konferans / Açık Oturum / Panel / Panele hazırlık, uygulama ve sonuç / Sempozyum / Münazara: Kuralları ve sonuçları.
Ders Kodu ve Adı: BİT102- Bilim ve Teknoloji Politikası
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Bilim ve teknolojinin tanımı, amacı ve ölçümü. Teknolojik gelişmenin safhaları ve yeni teknolojiler. Eski ve yeni teknolojik sistemlerin firma ve ulusal ekonomi düzeyindeki özellikleri. Bilim ve teknoloji politikalarının amaç ve araçları. Yüksek teknolojiler ve sektörlerin analizi. Araştırma politikaları ve üniversite-sanayi işbirliği. Bilim ve teknolojik gelişmelerin sağlanma yolları. Bilim ve teknoloji politikalarının temel ekonomik büyüklükler üzerindeki etkisi. Türk sanayinin mevcut durumu, Türk sanayinin geleceği ve buna yönelik politikalar geliştirme, Ar-Ge Kavramı, Türkiye’de Ar-Ge Faaliyetleri, Türkiye’de Ar-Ge politikaları ve gelişmiş ülkelerle karşılaştırılması,2 bilim ve teknoloji politikaları kavramı, Türkiye’de bilim ve teknoloji faaliyetleri, Türkiye’de bilim ve teknoloji politikaları çalışmaları ve gelişmiş ülkelerle karşılaştırılması.
Ders Kodu ve Adı: İŞL104- İşletme Bilimine Giriş II
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bu derste öncelikle temel işletmecilik kavramları, işletmenin amaçları, işletmenin ekonomi içerisindeki yeri, sınıflaması, işletmelerde büyüme, işletmelerin kuruluşu, işletme kapasitesi, işletmenin maliyetleri, işletmenin gelirleri ve giderleri, işletme performansı konuları anlatılacaktır. Bunun dışında öğrencilerin işletme sahipleriyle belirlenen sorular kapsamında mülakat yapması sağlanacak, bu mülakat sonuçları sınıfta tartışılarak işletmelerin kuruluşu ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İNG102- İngilizce II
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bu ders İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde İngilizce’ye giriş (pre-intermediate) konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.
Ders Kodu ve Adı:  MAT102- Matematik II
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4 / ECTS;  AKTS: 6)
Ders İçeriği: Limit ve süreklilik,Türev, türev hesaplama kuralları,yüksek dereceden türevler./ Kapalı fonksiyonlar ve türevlerinin hesabı./ Artan-azalan fonksiyonlar. İçbükeylik ve Dışbükeylik. Göreceli uç noktaları. Büküm noktaları. Eğri çizimi./ Fonksiyonların optimizasyonu. Ekonomide marjinal kavramı. Ekonomik fonksiyonların optimizasyonu. Marjinal ve Ortalama fonksiyonlar arasındaki ilişki./ Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar. Logaritmanın özellikleri. Üstel ve logaritmik fonksiyonların çözümü./ Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevleri. Bileşik faiz hesabı.Verilerden hareketle büyüme oranlarının tahmin edilmesi./ Integral hesabı. Belirsiz integral ve integral hesaplama kuralları./ Bir eğrinin altındaki alan. Belirli integral ve özellikleri. Eğriler arasındaki alan./ Değişken değiştirme. Kısmi integral./ Bir nakit akışının şimdiki değeri. Tüketici ve Üretici artığı./ Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler./ İkinci dereceden kısmi türevler. Çok değişkenli fonksiyonların optimizasyonu./ Lagrange çarpanları ile kısıtlı optimizasyon. Ekonomide çok değişkenli fonksiyonların optimizasyonu. Kısıtlanmış optimizasyon./ Cobb-Douglas üretim fonksiyonunun kısıtlanmış optimizasyonu. Kapalı ve ters fonksiyon kuralları.
Ders Kodu ve Adı: AİİT102- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Meclis-i Mebusan’ın açılışı ve Misak-ı Milliye’nin Kabulü / İstanbul'un işgali / T.B.M.M. açılışı / Sevr Barış Antlaşması / İstiklal Mahkemeleri / 23 Nisan 1920 Sonrası Milli Mücadele Hareketi / Doğu Cephesi Harekatı / I. İnönü Zaferi / İlk Anayasanın Kabulü / II. İnönü Zaferi / Kütahya-Eskişehir Savaşı / Sakarya Meydan Muharebesi / Ankara Antlaşması / Büyük Taarruz / Saltanatın Kaldırılması / Mudanya Mütarekesi / Lozan Antlaşması / Cumhuriyetin İlanı / Hilafetin Kaldırılması / 1924 Anayasası / Cumhuriyetin İlanından Sonra Yapılan İnkılaplar / Yapılan İnkılaplara Duyulan Tepkiler / Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri / 1923-1930 Dönemi Türk Dış Politikası / 1930-1938 Arası Türk Dış Politikası / Atatürk İlkelerinin Açıklanması.
Ders Kodu ve Adı:  İKT102- İktisada Giriş II
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4 / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Dersin amaçları; öğrencilerin makro iktisadi kavram ve terimleri tanımaları; makro ekonomik büyüklüklerin ölçülmesiyle (milli gelirin hesaplanmasıyla) ilgili temel ilke ve yöntemleri anlamaları; temel makro iktisadi analiz araçlarını (toplam talep ve toplam arz) ve bunları kullanmayı öğrenmeleri; klasik, Keynesgil ve modern diğer makro iktisadi görüşleri tanımaları; paranın mahiyeti, tarihçesi ve ekonomi üzerindeki etkilerini kavramaları; makro ekonominin nasıl çalıştığını anlamaları; enflasyon ve işsizlik gibi temel makro ekonomik sorunların analiz ve çözümüne nasıl yaklaşılması gerektiğini öğrenmeleridir.
Ders Kodu ve Adı: İŞL106- Davranış Bilimleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Bu dersin amacı, davranış bilimleri kavramı ile ilgili bilgi sahibi olunması ve öğrencinin hem kendisini hem de çevresindeki insanları tanımasına yardımcı olması, insanların toplumdan etkilenmelerini inceleyerek, insanın toplum içindeki davranışlarına anlam kazandırmasıdır. Aynı zamanda meslek yaşamında bir işletmede birlikte olduğu insan davranışlarına anlam kazandırmasıdır. Genel Olarak Davranış Kavramı: Uyarıcılar- Tepkiler/ Güdüler, İhtiyaçlar, Maslow’un İhtiyaçlar Hiyerarşisi / İhtiyaçların Yeterince Tatmin Edilmemesi; Hayal kırıklığı, Çatışma,  Yabancılaşma / Savunma Mekanizmaları ; Nevrotik Davranışlar, Psikozlar, Psikosomatik Davranışlar/ Davranış Düzlemi ve Sosyal Statü/ Sosyal Kurum olarak aile ve davranışlarımıza etkileri/ Bir sosyal kurum olarak Din ve İnsan davranışlarına etkiler/ Kültür Değişmeleri ve Kültür değişme tipleri/ Kişilik ve Kişiliği belirleyen Faktörler/ Sosyal Tabakalaşma ve Sosyal Sınıflar

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İŞL223- Tüketici Davranışları
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Ders süresince öncelikle tüketici davranışının bir bilim dalı olarak tarihsel süreçteki gelişimi tartışılacaktır. Tüketici davranışlarına giriş, tüketici davranışı pazarlama ilişkisi, tüketici davranış modelleri işlenecektir. Tüketici davranışını biçimlendiren bireysel farklılıklar, Tüketici yaşam tarzları ve pazar bölümlendirme üzerinde durulacaktır. Tüketici davranışını biçimlendiren psikolojik süreçler ve durumsal etkiler, Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel etkenler üzerinde durulacaktır. Öğrenciler ara sınava kadar temel kavram ve ideolojileri öğrendikten sonra, final sınavına kadar olan ikinci yarıda öğrencilerin; Tüketici karar verme ve satın alma Davranışları, Tüketicilerin satın alma ve satın alma sonrası Davranışları, Tüketiciler nasıl düşünürler? Tüketicilerin bilişsel yapıları, Tüketici davranışları araştırmaları ve eni tüketici eğilimleri anlamaları sağlanacaktır.
Ders Kodu ve Adı: HUK201- Hukuka Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Hukuk ile ilgili kavramlar, Türkiye’de yargı kolları, hukukun nasıl yaratıldığı ve hukuk kurallarının uygulanmasında çıkan çatışmaların nasıl çözüleceği ile ilgili ilkeler dersin içeriğini oluşturmaktadır. Hukukun Bilgi Kaynakları/ Beşeri Davranış Kuralları/ Hukuk ile İlgili Bazı Kavramlar/ Hukukun Kısımları/ Yargı Örgütü/ Hukuk Sistemleri/ Hukukun Kaynakları/ Hukuk Kurallarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması/ Hukuk Kuralları Arasında Çatışma Sorunu/ Hakimin Hukuk Yaratması ve Takdir Yetkisi/ Hukuk Kurallarının Müeyyidesi/ Adalet Kavramı/ Hak Kavramı/ Hukuki Olaylar, Fiiler ve İşlemler/ Yargı Fonksiyonu ve Organı
Ders Kodu ve Adı: İST201- İstatistik I
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bu dersin genel amacı ekonomist adayının öncelikle olasılık kuramının gerçek yaşam problemlerinin çözümündeki yeri ve önemini belirlemesi ve ayrıca betimsel istatistik kavramlarını açıklaması sağlanmaktadır. Kümeler kuramı, örnek uzay, olay ve sayma kuralları/ Permutasyonlar, kombinasyonlar/ Sıralı ve sırasız parçalanmalar, binom teoremi ve uygulama/ Olasılığa giriş, olasılık aksiyomları ve olasılık kuralları, uygulama/ Koşullu olasılık, toplam olasılık formülü, bağımsız olaylar/ Bayes teoremi, uygulama/ Rasgele değişkenler ve dağılımları, Beklenen değer ve varyans özellikleri/ Bazı kesikli olasılık dağılımları/ Normal dağılım ve uygulama/ Veri düzenlemesi ve Analizi, Frekans tablosu oluşturma, Frekans çokgeni ve histogramı/ Merkezi eğilim ölçüleri (Aritmetik ortalama, Medyan, Mod, geometrik ortalama, harmonik ortalama) ve uygulama/ Dağılım ölçüleri, değişim katsayısı.
Ders Kodu ve Adı: İŞL203- Yönetim ve Organizasyon
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bütün organizasyonların yönetime ihtiyaçları bulunmaktadır. Yönetim faaliyetinin ortak unsurları ve işlevleri her organizasyonda aynıdır. Yönetim olgusunun gelişimini ortaya koymak. Öğrencilerin temel yönetim fonksiyonlarına ilişkin alt yapı kazanmalarını sağlamak ve yönetim bilimindeki çağdaş gelişmeleri takip ederek anlayıp uygulayabileceği, bir bilimsel bakış açısı kazanmak dersin amaçları arasında yer almaktadır. Önce yönetimin kavramsal çerçevesi belirlenecek. Ardından bu olgunun toplum ve organizasyonlardaki yeri belirlenecek, yönetim fonksiyonlar tek tek ele alınacak ve yönetim ve organizasyon teorileri irdelenecektir.
Ders Kodu ve Adı: İŞL201- Genel Muhasebe I
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Muhasebenin tanımı, temel muhasebe kavramları, muhasebe süreci, hesapların işleyişi, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, hazır değerlerin, menkul kıymetlerin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Serbest Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İŞL218- Üretim Yönetimi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bu derste bir işletmedeki çeşitli operasyonların tasarımı, analizi ve iyileştirilmesine yardımcı olacak kavram ve tekniklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Temel olarak ürün ve süreç tasarımı, kapasite planlaması, yerleşke ve yerleşim stratejileri, stok yönetimi, üretim yönetimi ve malzeme ihtiyaç planlama konuları üzerinde durulacaktır.
Ders Kodu ve Adı: HUK202- Ticaret Hukuku
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Ticari iş / Ticari İşletme ve Çeşitleri / Ticari Yargı / Ticari Hüküm / Tacir ve Tacir Yardımcıları / Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Marka, Haksiz Rekabet / Ticari Defterler /Rekabet Hukuku / Şirketler Hakkında Genel Hükümler / Adi Şirket, Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Limited Şirket, Anonim Şirket / Kıymetli Evrak Hukuku Hakkında Genel Hükümler / Poliçe, Bono ve Çek.
Ders Kodu ve Adı: İST202- İstatistik II
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Olasılık Kavramlarına genel bir bakış/ Sürekli Olasılık Dağılımları/ Normal Olasılık Dağılımı/ Örnekleme Dağılımları/ Nokta ve Aralık Tahminleri/ Hipotez Testleri/ Hipotez Testi Uygulamaları/ Regresyon ve Korelasyon/ Parametrik Olmayan Yöntemler/ Endeks Sayılar/Uygulamalar
Ders Kodu ve Adı: İŞL204- Pazarlama İlkeleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Pazarlama İlkeleri dersi klasik pazarlama anlayışından başlayarak, modern pazarlama ve hatta dijital pazarlama anlayışına kadar, sizlerin eğitim-öğretim anlayışlarınızı şekillendirmenize katkı sağlayabilmek için vardır. Bu derste öğrencilerimizden,  pazarlama karması elemanlarını (Yani 4P’yi) ayrıntılı ve geniş şekilde içselleştirmeleri beklenmektedir. Ayrıca geçmişten günümüze pazarlamanın tarihçesi, çevre faktörleri, tüketici davranışları, pazarlama bilgi sistemleri, Pazar bölümleme, ürün fiyat, tutundurma ve dağıtım kararları ile ilgili konuları öğrenmeniz istenmektedir. Dikkatini vermeniz gereken en önemli nokta bu dersin temel öğrenme sürecinin eleştirel düşünme olduğudur. Eleştirel düşünme sorgulamak, kanıtlar sunmak, değerlendirmek ve karar vermek gibi düşünme süreçlerini içermektedir. Dersin değerlendirilmesi vize, ödev ve final sınavlarıyla yapılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL202- Genel Muhasebe II
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Genel muhasebe dersinin temel amacı, öğrencilerin tekdüzen muhasebe sistemi hakkında bilgi sahibi olmalarını ve işletmelerde kullanılmakta olan muhasebe hesaplarını tanımalarını sağlamaktır. Bu bağlamda işletmelerde yapılmakta olan dönem içi muhasebe işlemlerinin neler olduğu hakkında örnekler yardımıyla bilgi vermektir. Ticari Malları İzlemede Kayıt Yöntemleri (Aralıklı Envanter Yöntemi)/ Ticari Malları İzlemede Kayıt Yöntemleri (Devamlı Envanter Yöntemi)/ Maddi ve Maddi Olmayan  Duran Varlıklar / Duran Varlıklarda Amortisman/ Mali Borçlar/ Ticari BorçlarDiğer Yabancı Kaynaklar/ Öz Kaynaklar / Gelir Hesapları/ Gider Hesapları/ Maliyet Hesapları/ Envanter İşlemleri.
Ders Kodu ve Adı: Serbest Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İŞL327- Örgüt Psikolojisi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Örgüt Psikolojisi dersinde örgüt psikolojisinin tarihsel süreci, çalışanların iş ortamında mutlu ve verimli olabilmeleri için iş arama, meslek seçimi ve işlerine uyum konusunda yapması gerekenler anlatılacaktır. Bunun dışında işletmelerde çalışanların motivasyonlarını yükseltmek ve stres seviyelerini optimal seviyede tutmak için yöneticilerin yapması gerekenler sunum ve örnek olaylar üzerinden anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL305- Maliyet Muhasebesi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 6)
Ders İçeriği: Maliyet muhasebesi ile ilgili kavramlar, giderlerin sınıflandırılması, direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin saptanması, direkt işçilik maliyetlerinin saptanması, genel imalat maliyetlerinin dağıtılması, Sipariş Maliyet, Safha Maliyet.
Ders Kodu ve Adı: İŞL303- İşletme Finansmanı
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Kurumsal işletmelerde finans departmanlarının işlevleri, fonksiyonları, finansal stratejilerin belirlenmesi, kısa ve uzun vadeli finansal planlamaların yapılması, hedging stratejilerinin oluşturulması, alacak ve stok yönetimi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: SOS301- Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Bu ders, planlı eğitim sürecinde araştırma yönteminin kavranmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. sosyal bilimlerle ilgili temel kavramlar eşliğinde araştırma ve yazım tekniklerinin açıklanacak ve araştırma türleri anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Serbest Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: Serbest Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:
Ders Kodu ve Adı: İŞL310- Örgütsel Davranış
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Örgütsel davranış dersinde  organizasyonlarda bireysel ve grup olarak insan davranışları ve örgütsel davranış teorileri ve uygulamaları tanıtılacaktır. Örgütsel davranış  psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji gibi farklı disiplinlerden yararlanmaktadır. Bu nedenle derste birey (Algı, tutum, kişilik) ve birey davranışı (motivasyon, kişi örgüt uyumu, stress), grubun davranışı (Grup dinamikleri, liderlik, güç ve politika) ve bireyin grup içindeki davranışı (Birey performansını yükseltecek tedbirler, bireyin üretkenlik dışı davranışları) ile örgüt düzeyinde birey davranışları (iletişim, örgüt kültürü, örgütsel değişim) anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL306- Uzmanlık Muhasebesi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu derste uzmanlık muhasebesi kapsamında yer alan bankalar muhasebesi işlenecektir. Bu ders kapsamında, banka muhasebe sisteminin temel kavramları, hesap planı, muhasebe işlemleri ve mali tabloların hazırlanması ile ilgili konuları öğrenmeniz istenmektedir. Dikkatinizi vermeniz gereken en önemli nokta konuların birbiriyle bağlantılı olmasıdır.  Dersin değerlendirilmesi vize ve final sınavlarıyla yapılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL326- Üretim Planlaması ve Kontrol
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Bu ders, bir işletmede üretim nasıl planlanır, nasıl uygulanır ve nasıl denetlenir sorularına cevap arayacağız. Ayrıca bu ders, bir sistemin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, üretim sistemlerindeki planlama ve kontrol mekanizmalarına yönelik bilgilerin edinilmesine yardımcı olmak için vardır. Bu ders, eleştirel düşünmek, sorgulamak, konunun tartışılması, konuyu değerlendirmek ve ilgili konu hakkında inisiyatif almak gibi süreçleri de içermektedir. Bu nedenle adayların derse ilgili kaynakları okuyarak ve derse hazırlıklı gelmeleri önemlidir. Dersin değerlendirilmesi vize, ödev ve final sınavlarıyla yapılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL302- Finansal Tablolar Analizi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Finansal Tablolar Analizi dersi, işletmeci adayı olarak sizlerin Türkiye’de ve dünyada kullanılan finansal tabloları tanımanıza, finansal tabloları okumanıza ve analiz teknikleri ile finansal tablolardan anlamlı bilgiler çıkararak finansal stratejiler belirlemenize yardımcı olacaktır.   Ders süresince Borsa İstanbul’a kote işletmelerin finansal tabloları üzerinden örnek uygulamalar yapılacak ve analiz sonuçları detaylı bir biçimde yorumlanacaktır. Bu nedenle temel finansal tablo bilgilerinin tam olarak kavranması önem arz etmektedir. Derslerden önce ilgili bölümün kaynak kitaplardan okunarak derse gelinmesi tavsiye edilir. Dersin değerlendirilmesi vize ve final sınavlarıyla yapılacaktır.

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İKT407- Türk Vergi Sistemi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Gelir Vergisini Tanımı, Tarihçesi ve Vergi Gelirleri İçindeki Yeri / Gelir Vergisinin Konusu ve Mükellefi / Gelire Giren Kazanç ve İratların Tanımlanması / Gelir Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar / Gelir Vergisinden İndirilecek ve İndirilmeyecek Giderler / Vergi Matrahının Hesaplanması / Vergi Tarifesi ve Vergi Oranı / Vergi Stopajı / Vergilendirme Dönemi / Verginin Beyanı ve Ödenmesi / Geçici Vergi / Kurumlar Vergisinin Vergi Sistemindeki Yeri ve Önemi / Kurumlar Vergisinin Konusu ve Mükellefi / Kurumlar Vergisinin Matrahı ve Oranı / Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi / Katma Değer Vergisinin (KDV) Doğuşu ve Türleri / KDV’nin Konusu ve Mükellefi / KDV’nin Matrah ve Oranı / KDV’nin Beyanı ve Ödenmesi / Emlak Vergisi / Motorlu Taşıtlar Vergisi / Veraset ve İntikal Vergisi / Gümrük Vergisi ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi.
Ders Kodu ve Adı: İŞL401- Muhasebe Denetimi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Denetimin tanımı, türleri, denetimin planlanması ve denetim kanıtları, denetim teknikleri, çeşitli hesap ve işlemlerin denetimi, denetim raporunun hazırlanması.
Ders Kodu ve Adı: İŞL403- Küresel Girişimcilik
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Küresel girişimcilik dersinde ilgili kavram ve tanımlar üzerinde durulacak, etkileyen faktörler ele alınacaktır. Girişimcilik yapılabilecek ülkelerin girişimcilik potansiyelleri ele alınacaktır. Bunun dışında öğrencilerin ihracat ve ithalatta bulunan  bir girişimci/işadamı ile belirlenen sorular kapsamında mülakat yapması sağlanacak, bu yolla gerçek hayatta küresel girişimcilik örneklerini görme imkanı sağlanacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL405- Stratejik Yönetim
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Stratejik yönetim anlayışının işletmelerdeki uygulanma biçimleri hakkında bilgi sahibi olmak ve yönetim becerilerine olan yakınlık ve yeteneklerin geliştirilmesine katkı sağlamak dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL433- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: İşletmelerin başarısında en önemli unsur insandır. Bu dersin amacı İnsan Kaynakları Yönetiminin gelişimi, çalışma alanları, sorunları ve çözüm yolları konularında uygulamaya dönük bilgiler sunmaktır. Bu derste stratejik insan kaynakları yönetimi kavramı, tarihçesi, önemi, insan kaynakları fonksiyonları detaylı olarak açıklanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL409- Uluslararası İşletmecilik
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Uluslararası İşletmecilik dersinde uluslararası işletmecilik ile ilgili kavramlar ve teorik altyapı, şirketlerin uluslararası pazara giriş hazırlıkları ve yöntemleri, uluslararası işletmeciliği etkileyen faktörler örnek olaylar ve güncel gelişmelerle birlikte anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: Alan Seçmeli
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği:

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İŞL400- Endüstride Uygulamalı Eğitim
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 12 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6 / ECTS;  AKTS: 30)
Ders İçeriği: Bu derste; öğrenciler, derslerde öğrendikleri Teorik bilgileri, üniversite dışından davet edilecek iş adamı, uzman ve sanat erbabı kişilerin katılacağı sohbetler, seminerler, konferanslar vb. etkinliklerle pekiştirecek, sektörleri avantaj ve dezavantajlarıyla tanıyacak, endüstrilerin özelliklerini ve işlerin inceliklerini öğreneceklerdir. Bu çerçevede staj türü uygulamalar da söz konusu olabilecek, ayrıca öğrenciler arzu ettikleri sektörlerde mesleklerin nasıl icra edildiklerini bizzat yerinde görerek ve yaşayarak öğrenebileceklerdir