Ders İçerikleri | İşletme | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İŞLETME

Ders İçerikleri

1. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: INT100- Üniversite Hayatına Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 1 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 1 / ECTS; AKTS: 1)
Ders İçeriği: Üniversite hayatına ve kültürüne ilişkin etkinlikler, üniversiteli olmak bilincini kazandırmaya yönelik projeler.
Ders Kodu ve Adı: SSP100- Sosyal Sorumluluk Projeleri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS; AKTS: 2)
Ders İçeriği: Bu dersle, öğrencilerimizin çeşitli toplumsal yardım kuruluşlarındaki faaliyetlere etkin bir şekilde katılmaları sağlanarak, toplumun farklı kesimlerinden ve farklı gelir gruplarından kişilerle (kadın, yaşlı ve çocuk) tanışmaları, onlara bilgi ve becerileri doğrultusunda yardım etmeleri ve çeşitli projelerle toplum içinde daha duyarlı ve sorumlu bireyler olarak yer almalarının sağlanması amaçlanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı:  TÜR101- Türk Dili ve Edebiyatı I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Dil Türleri / Türk Dilinin Tarihçesi / Düşünce Yazıları İnceleme Planı / Yazım Kuralları – Noktalama / Anlatım Kuralları ve Biçimleri / Plan – Paragraf Kurma – Özet Çıkarma / Dil Yanlışlıkları / Türk Dilinde Yabancı Sözcükler ve Öğelerin Yanlış Kullanımı / Resmi Yazışmalar – Dilekçe – Özgeçmiş – İş Mektupları
Ders Kodu ve Adı: İŞL103- İşletme Bilimine Giriş I
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4/ ECTS;  AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu derste öncelikle temel işletmecilik kavramları, işletmenin amaçları, işletmenin ekonomi içerisindeki yeri, sınıflaması, işletmelerde büyüme, işletmelerin kuruluşu, işletme kapasitesi, işletmenin maliyetleri, işletmenin gelirleri ve giderleri, işletme performansı konuları anlatılacaktır. Bunun dışında öğrencilerin işletme sahipleriyle belirlenen sorular kapsamında mülakat yapması sağlanacak, bu mülakat sonuçları sınıfta tartışılarak işletmelerin kuruluşu ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.
Ders Kodu ve Adı: ING101- İngilizce I
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: İngilizce I dersinde ana hedef öğrenciye yabancı dil temelinin kazandırılmasıdır. Bu derste öğrenciler, İngilizceye ilişkin temel gramer (dilbilgisi) bilgilerini edinirler. Sistematik bir şekilde yabancı dil eğitiminin verildiği bu derslerde öğrencilerin, dil öğretiminin temel unsurlarından konuşma, yazma, okuma ve dinleme becerileri geliştirilir. Öğrencilerin İngilizce bilgisi düzeylerini geliştirmek adına uygulamaya konulan bu derslerde öğrenciler, günlük hayatlarında kullanabilecekleri yabancı dilin yanı sıra, akademik metinleri anlamak için gereken yabancı dil temellerini de oluştururlar.
Ders Kodu ve Adı: MAT101- Matematik I
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4 / ECTS;  AKTS: 6)
Ders İçeriği: Çokterimliler üzerinde dört işlem ve özellikleri / Rasyonel ifade içeren çokterimli işlemler ve sadeleştirme uygulamaları / Üslü ve Köklü Çokterimliler / Denklemler ve Eşitsizlikler / Denklemler ve Eşitsizlikler: İşletme ve Ekonomi Uygulamaları / Eksenler Sistemi ve Düz Doğrular/ Eksenler Sistemi ve Düz Doğrular: Doğruların Kesişmesi ve Eşanlı çözümler / Eksenler Sistemi ve Düz Doğrular: İşletme ve Ekonomi Uygulamaları / Bağıntı, Fonksiyon ve Fonksiyonel İşlemler / Doğrusal Olmayan Fonksiyonlar / Diziler ve Seriler
Ders Kodu ve Adı: AİİT101- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Türk Devrimi’nin Hazırlık Dönemi ve Milli Mücadele / Osmanlı İmparatorluğunun Yıkılışını ve Türk Devrimini Hazırlayan Nedenlere Genel Bakış / İşgaller Karşısında Ülkenin Durumu ve Mustafa Kemal Paşa’nın Tepkisi / Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin Kuruluşu / Büyük Taarruz / Mudanya’dan Lozan’a, Eğitim ve Kültür Alanında Milli Mücadele.
Ders Kodu ve Adı: İKT101- İktisada Giriş I
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Ders; ekonominin temel kavramları, arz-talep kanunları, grafikleri ve esnekliği, Tüketici ve Üretici Dengesi Analizleri, Üretim Maliyetleri Analizi, Piyasalar (Tam rekabet, Monopol, Monopolcü Rekabet, Oligopol) ve Faktör piyasaları konularını kapsamaktadır.
Ders Kodu ve Adı: SOS101- Sosyolojiye Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Sosyolojik Perspektif / Sosyolojinin Temel Kavramları / Sosyolojik Düşüncenin Gelişimi ve Sosyoloji Teorileri / Sosyolojik Araştırma Yöntemleri / Birey ve Toplum: İşbirliği, Rekabet, Çatışma / Kültür ve Toplumun Oluşum ve Gelişimi / Toplumsallaşma / Toplum ve Toplumsal Etkileşim / Toplumsal Gruplar ve Formel Örgütler / Toplum çeşitleri: Avlayıcı ve Toplayıcı, Tarım, Sanayi ve Sanayi Sonrası Toplumlar / Tarım Devrimi, Sanayi Devrimi, Demokratik Devrimler / Toplumsal Tabakalaşma / Din / Siyaset / Aile / Eğitim / Ekonomik Yaşam / Toplumsal Değişme ve Küreselleşeme
Ders Kodu ve Adı: İŞL113 Bilişim Teknolojileri
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Bilişim Teknolojileri dersinde bilgi-işlemsel düşünme, problem çözme kavramları ve yaklaşımları, algoritma ve akış şemaları, bilgisayar sistemleri, yazılım ve donanımla ilgili temel kavramlar, işletim sistemlerinin temelleri, güncel işletim sistemleri, dosya yönetimi, yardımcı programlar (üçüncü parti yazılımlar), kelime işlem programları; hesaplama/tablo/grafik programları, sunu programları öğretilecektir.

2. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: TÜR102- Türk Dili ve Edebiyatı II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Mektup türleri, özellikleri ve kuralları / Örnekler / Makale türünün özellikleri, kuralları ve örnekleri / Fikir yazısı olan fıkraların yazılma kuralları ve örnekler / Bibliyografyadan yararlanma / Biyografi nasıl yazılır, edebiyattaki yeri nedir? / Gezi yazısında nelere dikkat edilir? / Anıların edebiyattaki yeri ve yazma kuralları / Deneme ve Diğer türlerden farkı / Kitap ve dergi incelemesi / Konferans / Açık Oturum / Panel / Panele hazırlık, uygulama ve sonuç / Sempozyum / Münazara: Kuralları ve sonuçları.
Ders Kodu ve Adı: İŞL102 Dijital Okuryazarlık
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Bu dersin amacı, bireylerin bilgiye ulaşmalarını, bu bilgiyi değerlendirmelerini, kullanmalarını ve paylaşmalarını sağlayacak temel becerileri edinmelerini sağlamaktır. Dersin amacını gerçekleştirmek için öğrencilerin dijital dünyayı anlamalarını, eleştirel düşünebilmelerini, etkili iletişim kurabilmelerini ve internette güvenli bir şekilde gezinmeleri sağlanacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL104- İşletme Bilimine Giriş II
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4 / ECTS;  AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu derste öncelikle temel işletmecilik kavramları, işletmenin amaçları, işletmenin ekonomi içerisindeki yeri, sınıflaması, işletmelerde büyüme, işletmelerin kuruluşu, işletme kapasitesi, işletmenin maliyetleri, işletmenin gelirleri ve giderleri, işletme performansı konuları anlatılacaktır. Bunun dışında öğrencilerin işletme sahipleriyle belirlenen sorular kapsamında mülakat yapması sağlanacak, bu mülakat sonuçları sınıfta tartışılarak işletmelerin kuruluşu ve işleyişi hakkında bilgi sahibi olmaları sağlanacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İNG102- İngilizce II
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bu ders İngilizce I dersinin devamı niteliğindedir ve orta düzeyde İngilizce’ye giriş (pre-intermediate) konularını içermektedir. Gramer yapıları üzerinde yoğunlaşırken, çeşitli yollarla bütün dil becerilerinin geliştirilmesi teşvik edilmektedir. Alıştırmalar dinleme, sözlü iletişim veya okuma-anlama becerileri veya bunların bir kombinasyonuna yönelik olarak işlenmektedir.
Ders Kodu ve Adı:  MAT102- Matematik II
Kredi / AKTS: Teorik 4 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 4 / ECTS;  AKTS: 6)
Ders İçeriği: Limit ve süreklilik,Türev, türev hesaplama kuralları,yüksek dereceden türevler./ Kapalı fonksiyonlar ve türevlerinin hesabı./ Artan-azalan fonksiyonlar. İçbükeylik ve Dışbükeylik. Göreceli uç noktaları. Büküm noktaları. Eğri çizimi./ Fonksiyonların optimizasyonu. Ekonomide marjinal kavramı. Ekonomik fonksiyonların optimizasyonu. Marjinal ve Ortalama fonksiyonlar arasındaki ilişki./ Üstel ve Logaritmik fonksiyonlar. Logaritmanın özellikleri. Üstel ve logaritmik fonksiyonların çözümü./ Üstel ve logaritmik fonksiyonların türevleri. Bileşik faiz hesabı.Verilerden hareketle büyüme oranlarının tahmin edilmesi./ Integral hesabı. Belirsiz integral ve integral hesaplama kuralları./ Bir eğrinin altındaki alan. Belirli integral ve özellikleri. Eğriler arasındaki alan./ Değişken değiştirme. Kısmi integral./ Bir nakit akışının şimdiki değeri. Tüketici ve Üretici artığı./ Çok değişkenli fonksiyonlar. Kısmi türevler./ İkinci dereceden kısmi türevler. Çok değişkenli fonksiyonların optimizasyonu./ Lagrange çarpanları ile kısıtlı optimizasyon. Ekonomide çok değişkenli fonksiyonların optimizasyonu. Kısıtlanmış optimizasyon./ Cobb-Douglas üretim fonksiyonunun kısıtlanmış optimizasyonu. Kapalı ve ters fonksiyon kuralları.
Ders Kodu ve Adı: AİİT102- Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 2)
Ders İçeriği: Meclis-i Mebusan’ın açılışı ve Misak-ı Milliye’nin Kabulü / İstanbul'un işgali / T.B.M.M. açılışı / Sevr Barış Antlaşması / İstiklal Mahkemeleri / 23 Nisan 1920 Sonrası Milli Mücadele Hareketi / Doğu Cephesi Harekatı / I. İnönü Zaferi / İlk Anayasanın Kabulü / II. İnönü Zaferi / Kütahya-Eskişehir Savaşı / Sakarya Meydan Muharebesi / Ankara Antlaşması / Büyük Taarruz / Saltanatın Kaldırılması / Mudanya Mütarekesi / Lozan Antlaşması / Cumhuriyetin İlanı / Hilafetin Kaldırılması / 1924 Anayasası / Cumhuriyetin İlanından Sonra Yapılan İnkılaplar / Yapılan İnkılaplara Duyulan Tepkiler / Çok Partili Hayata Geçiş Denemeleri / 1923-1930 Dönemi Türk Dış Politikası / 1930-1938 Arası Türk Dış Politikası / Atatürk İlkelerinin Açıklanması.
Ders Kodu ve Adı:  İKT102- İktisada Giriş II
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Dersin amaçları; öğrencilerin makro iktisadi kavram ve terimleri tanımaları; makro ekonomik büyüklüklerin ölçülmesiyle (milli gelirin hesaplanmasıyla) ilgili temel ilke ve yöntemleri anlamaları; temel makro iktisadi analiz araçlarını (toplam talep ve toplam arz) ve bunları kullanmayı öğrenmeleri; klasik, Keynesgil ve modern diğer makro iktisadi görüşleri tanımaları; paranın mahiyeti, tarihçesi ve ekonomi üzerindeki etkilerini kavramaları; makro ekonominin nasıl çalıştığını anlamaları; enflasyon ve işsizlik gibi temel makro ekonomik sorunların analiz ve çözümüne nasıl yaklaşılması gerektiğini öğrenmeleridir.
Ders Kodu ve Adı: İŞL110 Akademik Yazım ve İletişim Teknikleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Akademik Yazım ve İletişim Teknikleri dersinde öğrencilere öğrenim süresince hazırlayacakları ödev, seminer, proje, rapor, makale, sözlü sunum ve tez çalışmalarında bilimsel araştırma ve yazım yönteminin temel kuralları hakkında bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin akademik düzeyde yazım becerilerini geliştirmek, iş hayatına geçişte zorlanacakları düşünülen konularda temel düzeyde donanıma sahip olmalarını sağlamak, dersi alan öğrencilere araştırma sonuçlarını biçim ve içerik açısından bilimsel makale yazım kurallarına uygun olarak yazabilme ve yayınlatabilme becerisi kazandırmak hedeflenmektedir.

3. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İŞL223- Tüketici Davranışları
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Ders süresince öncelikle tüketici davranışının bir bilim dalı olarak tarihsel süreçteki gelişimi tartışılacaktır. Tüketici davranışlarına giriş, tüketici davranışı pazarlama ilişkisi, tüketici davranış modelleri işlenecektir. Tüketici davranışını biçimlendiren bireysel farklılıklar, Tüketici yaşam tarzları ve pazar bölümlendirme üzerinde durulacaktır. Tüketici davranışını biçimlendiren psikolojik süreçler ve durumsal etkiler, Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel etkenler üzerinde durulacaktır. Öğrenciler ara sınava kadar temel kavram ve ideolojileri öğrendikten sonra, final sınavına kadar olan ikinci yarıda öğrencilerin; Tüketici karar verme ve satın alma Davranışları, Tüketicilerin satın alma ve satın alma sonrası Davranışları, Tüketiciler nasıl düşünürler? Tüketicilerin bilişsel yapıları, Tüketici davranışları araştırmaları ve eni tüketici eğilimleri anlamaları sağlanacaktır.
Ders Kodu ve Adı: HUK201- Hukuka Giriş
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Hukuk ile ilgili kavramlar, Türkiye’de yargı kolları, hukukun nasıl yaratıldığı ve hukuk kurallarının uygulanmasında çıkan çatışmaların nasıl çözüleceği ile ilgili ilkeler dersin içeriğini oluşturmaktadır. Hukukun Bilgi Kaynakları/ Beşeri Davranış Kuralları/ Hukuk ile İlgili Bazı Kavramlar/ Hukukun Kısımları/ Yargı Örgütü/ Hukuk Sistemleri/ Hukukun Kaynakları/ Hukuk Kurallarının Yer ve Zaman Bakımından Uygulanması/ Hukuk Kuralları Arasında Çatışma Sorunu/ Hakimin Hukuk Yaratması ve Takdir Yetkisi/ Hukuk Kurallarının Müeyyidesi/ Adalet Kavramı/ Hak Kavramı/ Hukuki Olaylar, Fiiler ve İşlemler/ Yargı Fonksiyonu ve Organı
Ders Kodu ve Adı: İST201- İstatistik I
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bu dersin genel amacı ekonomist adayının öncelikle olasılık kuramının gerçek yaşam problemlerinin çözümündeki yeri ve önemini belirlemesi ve ayrıca betimsel istatistik kavramlarını açıklaması sağlanmaktadır. Kümeler kuramı, örnek uzay, olay ve sayma kuralları/ Permutasyonlar, kombinasyonlar/ Sıralı ve sırasız parçalanmalar, binom teoremi ve uygulama/ Olasılığa giriş, olasılık aksiyomları ve olasılık kuralları, uygulama/ Koşullu olasılık, toplam olasılık formülü, bağımsız olaylar/ Bayes teoremi, uygulama/ Rasgele değişkenler ve dağılımları, Beklenen değer ve varyans özellikleri/ Bazı kesikli olasılık dağılımları/ Normal dağılım ve uygulama/ Veri düzenlemesi ve Analizi, Frekans tablosu oluşturma, Frekans çokgeni ve histogramı/ Merkezi eğilim ölçüleri (Aritmetik ortalama, Medyan, Mod, geometrik ortalama, harmonik ortalama) ve uygulama/ Dağılım ölçüleri, değişim katsayısı.
Ders Kodu ve Adı: İŞL203- Yönetim ve Organizasyon
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bütün organizasyonların yönetime ihtiyaçları bulunmaktadır. Yönetim faaliyetinin ortak unsurları ve işlevleri her organizasyonda aynıdır. Yönetim olgusunun gelişimini ortaya koymak. Öğrencilerin temel yönetim fonksiyonlarına ilişkin alt yapı kazanmalarını sağlamak ve yönetim bilimindeki çağdaş gelişmeleri takip ederek anlayıp uygulayabileceği, bir bilimsel bakış açısı kazanmak dersin amaçları arasında yer almaktadır. Önce yönetimin kavramsal çerçevesi belirlenecek. Ardından bu olgunun toplum ve organizasyonlardaki yeri belirlenecek, yönetim fonksiyonlar tek tek ele alınacak ve yönetim ve organizasyon teorileri irdelenecektir.
Ders Kodu ve Adı: İŞL201- Genel Muhasebe I
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Muhasebenin tanımı, temel muhasebe kavramları, muhasebe süreci, hesapların işleyişi, Tekdüzen Hesap Planı sistematiği, hazır değerlerin, menkul kıymetlerin, ticari mal hareketlerinin, KDV işlemlerinin ve ticari alacak işlemlerinin muhasebeleştirilmesi anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL225 Finansal Okuryazarlık ve Kişisel Finans (Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Öğrencilere gelirin nasıl elde edileceği, ne şekilde kullanılacağı, nasıl tasarruf yapılacağı, tasarrufların nasıl değerlendirileceği, hangi şartlarda borçlanılması gerektiği gibi temel finansal davranışlar ders içeriğini oluşturmaktadır.

Finansal Okuryazarlığın Kavramı/ Dünyada ve Türkiye’de Finansal Okuryazarlık/ Temel Finansal Kavramlar/ Gelir ve Gider/ Bütçeleme/ Tasarruf/ Bankacılık/ Borçlanma ve Kredi/ Kredi Kartı Kullanımı/ Finansal Piyasalar/ Finansal Yatırım Araçları/ Finansal Yatırım Araçları/ Emeklilik Planlaması ve Bireysel Emeklilik Sistemi/ Sigorta

Ders Kodu ve Adı: İŞL219 Girişimcilik ve Liderlik (Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bir girişimcide bulunması gereken özellikler ve girişimcilik tutkusu ve hayalgücü yönetimi anlatılacak.  Bir işyeri kurulurken gerekli olan işlemler ve işyerinin yönetiminde dikkat edilmesi gerekli hususlar üzerinde durulacaktır. Bu derste yeni gelişen iş alanları tanıtılacak ve girişimci adaylarına vizyon kazandırılmaya çalışılacaktır.

Tanişma, Ders Içeriği Dağitma Ve Derse Genel Giriş (Temel Kavramlar)/ Kavramsal Çerçeve/ Girişimciliğin Tarihsel Gelişimi/ Girişimcilik Tutkusu Ve Kültürü/ Hayal Gücü Yönetimi/ Girişimcilikte İş Kurma Yollari/ Girişimcilik Ekosistemi/ Kuruluş Yeri Seçimi/ İş Fikrinin Geliştirilmesi/ Yeni Gelişen Girişimcilik Alanlari/ Girişimcilikte İşe Başlamak İçin Gerekenler/  Türkiye’de Girişimcilik Sorunlari/ Türkiyede Girişimcilik Politikaları

Ders Kodu ve Adı: İŞL221 Kriz Yönetimi (Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kriz yönetimi dersinde kriz kavramı ve özellikleri ile krizin kaynakları, aşamaları ve kriz döneminde yöneticilerin uygun olan davranış tarzları anlatılacaktır. Bunun dışında öğrencilerin krizlerden önemli bir şekilde etkilenmiş olan bir girişimci/işadamı ile belirlenen sorular kapsamında mülakat yapması sağlanacak, bu yolla gerçek hayatta krizin etkilerini görme imkanı sağlanacaktır.

Derse giriş/ Kriz ve krizin özellikleri/ Örgütsel krizin dış kaynakları/ Örgütsel krizin iç kaynakları/ Kriz süreci/ Krizin sonuçları/ Kriz ve plan dışı değişimin yönetimi/ Kriz döneminin yönetimi süreci/ Kriz döneminin yönetiminin aşamaları/ Kriz dönemlerinde İKY/ Kriz dönemlerinde Çalışma Psikolojisi ve motivasyon/ Kriz dönemlerinde zaman yönetimi/ Kriz dönemlerinde etkili liderlik

 

Ders Kodu ve Adı: İŞL299 Motivasyon ve Liderlik (Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu derste liderlik ve motivasyon kavram ve kuramları açıklanarak, iyi bir liderde bulunması gereken özellikler,  modern liderlik tarzları ve çalışanları motive etmenin yolları anlatılacaktır.

Tanışma, ders içeriği dağıtma ve Derse genel giriş (Temel kavramlar)/ Liderlik Kavramı ve / Liderliğin Özellikleri/ Liderlik Becerilerinin Kazanılması ve Geliştirilmesi /Özellikler yaklaşımı/ Davranışsal Liderlik Yaklaşımı/ Yeni liderlik yaklaşımları/ Motivasyon kavramı/ Motivasyon teorileri/ Motivasyonu etkileyen faktörler/ Motivasyonu artırmanın yolları/ Motivasyon ve Liderlik

4. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İŞL218- Üretim Yönetimi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Bu derste bir işletmedeki çeşitli operasyonların tasarımı, analizi ve iyileştirilmesine yardımcı olacak kavram ve tekniklerin öğretilmesi amaçlanmaktadır. Temel olarak ürün ve süreç tasarımı, kapasite planlaması, yerleşke ve yerleşim stratejileri, stok yönetimi, üretim yönetimi ve malzeme ihtiyaç planlama konuları üzerinde durulacaktır.
Ders Kodu ve Adı: HUK202- Ticaret Hukuku
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Ticari iş / Ticari İşletme ve Çeşitleri / Ticari Yargı / Ticari Hüküm / Tacir ve Tacir Yardımcıları / Ticaret Sicili, Ticaret Unvanı, Marka, Haksiz Rekabet / Ticari Defterler /Rekabet Hukuku / Şirketler Hakkında Genel Hükümler / Adi Şirket, Kollektif Şirket, Komandit Şirket, Limited Şirket, Anonim Şirket / Kıymetli Evrak Hukuku Hakkında Genel Hükümler / Poliçe, Bono ve Çek.
Ders Kodu ve Adı: İST202- İstatistik II
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Olasılık Kavramlarına genel bir bakış/ Sürekli Olasılık Dağılımları/ Normal Olasılık Dağılımı/ Örnekleme Dağılımları/ Nokta ve Aralık Tahminleri/ Hipotez Testleri/ Hipotez Testi Uygulamaları/ Regresyon ve Korelasyon/ Parametrik Olmayan Yöntemler/ Endeks Sayılar/Uygulamalar
Ders Kodu ve Adı: İŞL204- Pazarlama İlkeleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Pazarlama İlkeleri dersi klasik pazarlama anlayışından başlayarak, modern pazarlama ve hatta dijital pazarlama anlayışına kadar, sizlerin eğitim-öğretim anlayışlarınızı şekillendirmenize katkı sağlayabilmek için vardır. Bu derste öğrencilerimizden,  pazarlama karması elemanlarını (Yani 4P’yi) ayrıntılı ve geniş şekilde içselleştirmeleri beklenmektedir. Ayrıca geçmişten günümüze pazarlamanın tarihçesi, çevre faktörleri, tüketici davranışları, pazarlama bilgi sistemleri, Pazar bölümleme, ürün fiyat, tutundurma ve dağıtım kararları ile ilgili konuları öğrenmeniz istenmektedir. Dikkatini vermeniz gereken en önemli nokta bu dersin temel öğrenme sürecinin eleştirel düşünme olduğudur. Eleştirel düşünme sorgulamak, kanıtlar sunmak, değerlendirmek ve karar vermek gibi düşünme süreçlerini içermektedir. Dersin değerlendirilmesi vize, ödev ve final sınavlarıyla yapılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL202- Genel Muhasebe II
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Genel muhasebe dersinin temel amacı, öğrencilerin tekdüzen muhasebe sistemi hakkında bilgi sahibi olmalarını ve işletmelerde kullanılmakta olan muhasebe hesaplarını tanımalarını sağlamaktır. Bu bağlamda işletmelerde yapılmakta olan dönem içi muhasebe işlemlerinin neler olduğu hakkında örnekler yardımıyla bilgi vermektir. Ticari Malları İzlemede Kayıt Yöntemleri (Aralıklı Envanter Yöntemi)/ Ticari Malları İzlemede Kayıt Yöntemleri (Devamlı Envanter Yöntemi)/ Maddi ve Maddi Olmayan  Duran Varlıklar / Duran Varlıklarda Amortisman/ Mali Borçlar/ Ticari BorçlarDiğer Yabancı Kaynaklar/ Öz Kaynaklar / Gelir Hesapları/ Gider Hesapları/ Maliyet Hesapları/ Envanter İşlemleri.
Ders Kodu ve Adı: İŞL208 İşletmelerde İnovasyon ve Değişim Yönetimi (Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kendini yenilemeyen ve inovasyona açmayan  işletmeler uzun vadede varlıklarını koruyamazlar. Değişimin kaçınılmaz olduğu gerçeğine dayanarak işletmelerin ne tür değişimlere muhatap olacağını bilmesi gerekir.  İnovasyon değişimin en önemli boyutudur. İnovasyonun işletmeye etkileri bilindikçe planlama sürecinde gerekli yerini alır.

İnovasyon Tanım Ve Özelliği/ İnovasyon Türleri (Büyüklük)/ İnovasyon İçerik Türleri/ Değişim Olgusu/ Değişim Farklı Boyutları/ Örgütsel Değişim/İnovasyon Odaklı Temel Yetenek geliştirme./ İnovasyon Politikası/ İşletmelerde İnovasyonun Performansa Etkisi/ İnovasyonun Yayılması/ İnovasyon Stratejileri/ İnovatif Organizasyonlar

Ders Kodu ve Adı: İŞL206 Kadın ve Genç Girişimciliği (Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu derste girişimcilik ve girişimci tanımı, girişimcilik türleri,girişimciliğin gelişimi, önemi, girişmcilik becerileri,iş kurma süreci, iş planı hazırlama, girişimciliğe destek veren kurumlar açıklanmaktadır.

Girişimcilik ve girişimcinin tanımı/ Dünyada ve Türkiye’de Girişimcilik/Başarılı girişimcilerin özellikleri/ Girişimcilik türleri/ Kadın girişimciliğinin önemi/ Girişimcilik eğilimi/ Kadın ve genç girişimciliğin ülkemizdeki ve dünyadaki durumu/ Kadın girişimciliğinde başarı faktörleri/Yeni iş kurma/ Fizibilite etüdü/ Kadın girişimcilere destek sağlayan kurumlar/ Kosgeb destekleri/ Yenilikçilik ve girişimcilik/Ülkemizde ve dünyada başarılı girişimcilik öyküleri

Ders Kodu ve Adı: İŞL212 Pazarlama Araştırması (Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Dersin Tanıtımı ve hizmet pazarlamasına giriş./ Pazarlama araştırmasının tanımı, önemi ve organizasyon içindeki yeri/ Problemin belirlenmesi ve hipotez belirleme/ Araştırma modelleri, tanımı ve önemi/ Veri türleri ve kaynakları/ Örnekleme tanımı ve yöntemlerinden; tesadüfi olmayan örnekleme yöntemleri./ Örnekleme yöntemlerinden; tesadüfi örnekleme yöntemleri/ Birincil veri toplama yöntemleri/ Deney yöntemi ve deneysel serimler/ Pazarlama araştırmalarında ölçme ve ölçek/ Verilerin analize hazırlanması ve analizi/ Tanımlayıcı istatistik analizleri/ İki değişkenli analizler
Ders Kodu ve Adı: İŞL214 Üretim Sistemleri (Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: İşletme ve Üretim Sistemi/ Üretim Sistemlerinin Tasarım/ İş ve işyeri düzenleme/ İş Ölçümü/ Üretim Sistemlerinin Planlanması/ Karar Modelleri/ Üretim Sistemlerinin İşletilmesi ve Kontrolü/ Stok Yönetimi/ Kalite Kontrol/ Bekleme Hattı Modelleri/ Simülasyon ve Dinamik Programlama
Ders Kodu ve Adı: İŞL220 İşletmeler İçin Ofis Programları (Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Microsoft Office programları aracılığıyla meslek hayatında rapor hazırlama, verileri düzenleme ve sunma, gerekli tablolar ve grafik çizimleri yapabilme bu dersin amaçları arasında yer almaktadır. Excel ile iş ve günlük hayatta sık kullanılan elektronik tablo yazılımını; Outlook programı ile adres listesinin hazırlanması ve toplantılar düzenlemeyi; OneNote programı ile çeşitli bilgi ve notlar yazılıp, saklanıp, yönetilebilmeyi; Publisher programı ile broşür, el ilanı bülten ve web siteleri hazırlamayı öğrenme de dersin içeriğinde yer almaktadır.

5. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İŞL329 Yöneylem Araştırmaları
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Yöneylem Araştırmaları, karmaşık problemleri analiz etmek ve optimize etmek için kullanılan kapsamlı bir disiplindir. Bu alan, matematiksel modelleme, optimizasyon teknikleri, simülasyon ve karar destek sistemleri gibi çeşitli yöntemleri içerir. Temel amacı, verimliliği artırmak, maliyetleri azaltmak, kaynakları etkin bir şekilde yönetmek ve karar alma süreçlerini iyileştirmektir.
Ders Kodu ve Adı: İŞL305- Maliyet Muhasebesi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 6)
Ders İçeriği: Maliyet muhasebesi ile ilgili kavramlar, giderlerin sınıflandırılması, direkt ilk madde ve malzeme maliyetlerinin saptanması, direkt işçilik maliyetlerinin saptanması, genel imalat maliyetlerinin dağıtılması, Sipariş Maliyet, Safha Maliyet.
Ders Kodu ve Adı: İŞL303- İşletme Finansmanı
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Kurumsal işletmelerde finans departmanlarının işlevleri, fonksiyonları, finansal stratejilerin belirlenmesi, kısa ve uzun vadeli finansal planlamaların yapılması, hedging stratejilerinin oluşturulması, alacak ve stok yönetimi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: SOS301- Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Bu ders, planlı eğitim sürecinde araştırma yönteminin kavranmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. sosyal bilimlerle ilgili temel kavramlar eşliğinde araştırma ve yazım tekniklerinin açıklanacak ve araştırma türleri anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL315 Halkla İlişkiler (Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Halkla ilişkiler dersi kapsamında, halkla ilişkiler ve diğer yakın kavramlara arasındaki fark, halkla ilişkiler faaliyetlerinin önemli haline gelmesinde etkili olan faktörler, uygulamada temel ilke ve esaslar  ile halkla ilişkiler birimlerinin kurulması, hedef kitle analizleri  öğretilecektir. Bunların dışında normal veya kriz dönemlerinde halkla ilişkiler faaliyetlerini uygulama yol ve yöntemleri, uyulması gereken etik kurallar anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL325 Yeni Ürün Geliştirme (Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Ders süresince öncelikle inovasyonun, rekabet sağlamak için, stratejik örgüt yönetimindeki yeri ve önemi, İnovasyon ile ilgili çeşitli kavramlar, Ürün ve hizmet kavramları içerikleri, Yeni ürün ve yeni ürün geliştirme sürecinin aşamaları, Müşteri ihtiyaç ve istekleri ve bunların açığa çıkması için kullanılan yöntemler, Yeni Ürün geliştirme sürecini etkileyen işletme içi ve işletme dışı faktörler, tasarım- üretim ve pazarlamaarasındaki ilişkiler üzerinde durulacaktır.

Öğrenciler ara sınava kadar temel kavram ve ideolojileri öğrendikten sonra, final sınavına kadar olan ikinci yarıda öğrencilerin; Entellektüel sermaye ve bilgi yönetimi, Ürün ve marka stratejisi, İnovasyon yönetimi ve yeni ürün geliştirme, Yeni ürün geliştirme süreci, Ambalaj ve ürün geliştirme, yeni ürün geliştirmede organizasyon yapısını anlamaları sağlanacaktır.

Ders Kodu ve Adı: İŞL331 Ücret ve Ödül Yönetimi (Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu derste etkin bir ücret ve ödül yönetiminin kavramsal, teorik ve örneklem boyutları üzerinde durulmaktadır. Önce ücret tanım, bileşen ve türleri üzerinde durulacak ve ücret sistemleri anlatılacaktır. İş değerlemesi yöntemleri üzerinde durduktan sonra ödüllendirme kavram amaç ve kuramsal temelleri işlenecektir. Son olarak ödül tür, strateji ve sistemi konuları anlatılacaktır.

6. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İŞL310- Örgütsel Davranış
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Örgütsel davranış dersinde  organizasyonlarda bireysel ve grup olarak insan davranışları ve örgütsel davranış teorileri ve uygulamaları tanıtılacaktır. Örgütsel davranış  psikoloji, sosyoloji ve sosyal psikoloji gibi farklı disiplinlerden yararlanmaktadır. Bu nedenle derste birey (Algı, tutum, kişilik) ve birey davranışı (motivasyon, kişi örgüt uyumu, stress), grubun davranışı (Grup dinamikleri, liderlik, güç ve politika) ve bireyin grup içindeki davranışı (Birey performansını yükseltecek tedbirler, bireyin üretkenlik dışı davranışları) ile örgüt düzeyinde birey davranışları (iletişim, örgüt kültürü, örgütsel değişim) anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL306- Uzmanlık Muhasebesi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 6)
Ders İçeriği: Bu derste uzmanlık muhasebesi kapsamında yer alan bankalar muhasebesi işlenecektir. Bu ders kapsamında, banka muhasebe sisteminin temel kavramları, hesap planı, muhasebe işlemleri ve mali tabloların hazırlanması ile ilgili konuları öğrenmeniz istenmektedir. Dikkatinizi vermeniz gereken en önemli nokta konuların birbiriyle bağlantılı olmasıdır.  Dersin değerlendirilmesi vize ve final sınavlarıyla yapılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL326- Üretim Planlaması ve Kontrol
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Bu ders, bir işletmede üretim nasıl planlanır, nasıl uygulanır ve nasıl denetlenir sorularına cevap arayacağız. Ayrıca bu ders, bir sistemin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılması, üretim sistemlerindeki planlama ve kontrol mekanizmalarına yönelik bilgilerin edinilmesine yardımcı olmak için vardır. Bu ders, eleştirel düşünmek, sorgulamak, konunun tartışılması, konuyu değerlendirmek ve ilgili konu hakkında inisiyatif almak gibi süreçleri de içermektedir. Bu nedenle adayların derse ilgili kaynakları okuyarak ve derse hazırlıklı gelmeleri önemlidir. Dersin değerlendirilmesi vize, ödev ve final sınavlarıyla yapılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL302- Finansal Tablolar Analizi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 5)
Ders İçeriği: Finansal Tablolar Analizi dersi, işletmeci adayı olarak sizlerin Türkiye’de ve dünyada kullanılan finansal tabloları tanımanıza, finansal tabloları okumanıza ve analiz teknikleri ile finansal tablolardan anlamlı bilgiler çıkararak finansal stratejiler belirlemenize yardımcı olacaktır.   Ders süresince Borsa İstanbul’a kote işletmelerin finansal tabloları üzerinden örnek uygulamalar yapılacak ve analiz sonuçları detaylı bir biçimde yorumlanacaktır. Bu nedenle temel finansal tablo bilgilerinin tam olarak kavranması önem arz etmektedir. Derslerden önce ilgili bölümün kaynak kitaplardan okunarak derse gelinmesi tavsiye edilir. Dersin değerlendirilmesi vize ve final sınavlarıyla yapılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL302 İşletme Finansmanı (Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kurumsal işletmelerde finans departmanlarının işlevleri, fonksiyonları, finansal stratejilerin belirlenmesi, kısa ve uzun vadeli finansal planlamaların yapılması, hedging stratejilerinin oluşturulması, alacak ve stok yönetimi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL332 İşletmelerde İletişim Yönetimi (Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Sosyal bir süreç olan iletişimin mesleki gerekliliğinin kavratılması. İşletmelerde yöneticinin ihtiyaç duyduğu sözel ve sözsüz iletişim sürecinin tanıtılması. İşletmelerde yazılı iletişim türleri olan resmi yazılar, ticari yazılar ve özel yazıların örnekleri üzerinde durulması. Teknik iletişim biçimleri konusunda  öğrencinin bilgilendirilmesi.
Ders Kodu ve Adı: İŞL322 İmaj ve Saygınlık Yönetimi (Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu ders kapsamında öğrencilere  kurumsal ve bireysel imaj kavramları ve önemi, tarihsel gelişimi, imaj geliştirme yöntemleri ile popüler kültürün imaj üzerine etkisi anlatılacak, öğrenciler belirlenen konularda araştırmalar yaparak sunumlarını yapacaklardır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL324 Marka Geliştirme ve Yönetimi (Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Bu ders, planlı eğitim sürecinde markanın öneminin kavranmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu derste markalaşma, marka yönetimi ve marka stratejileri süreçlerini anlatılacaktır. Ayrıca geçmişten günümüze marka kavramının yaşadığı dönüşüm sürecide ders kapsamında anlatılacaktır.

7. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İKT407- Türk Vergi Sistemi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Gelir Vergisini Tanımı, Tarihçesi ve Vergi Gelirleri İçindeki Yeri / Gelir Vergisinin Konusu ve Mükellefi / Gelire Giren Kazanç ve İratların Tanımlanması / Gelir Vergisinden İstisna Edilen Kazançlar / Gelir Vergisinden İndirilecek ve İndirilmeyecek Giderler / Vergi Matrahının Hesaplanması / Vergi Tarifesi ve Vergi Oranı / Vergi Stopajı / Vergilendirme Dönemi / Verginin Beyanı ve Ödenmesi / Geçici Vergi / Kurumlar Vergisinin Vergi Sistemindeki Yeri ve Önemi / Kurumlar Vergisinin Konusu ve Mükellefi / Kurumlar Vergisinin Matrahı ve Oranı / Kurumlar Vergisinin Beyanı ve Ödenmesi / Katma Değer Vergisinin (KDV) Doğuşu ve Türleri / KDV’nin Konusu ve Mükellefi / KDV’nin Matrah ve Oranı / KDV’nin Beyanı ve Ödenmesi / Emlak Vergisi / Motorlu Taşıtlar Vergisi / Veraset ve İntikal Vergisi / Gümrük Vergisi ve Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi.
Ders Kodu ve Adı: İŞL401- Muhasebe Denetimi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Denetimin tanımı, türleri, denetimin planlanması ve denetim kanıtları, denetim teknikleri, çeşitli hesap ve işlemlerin denetimi, denetim raporunun hazırlanması.
Ders Kodu ve Adı: İŞL403- Küresel Girişimcilik
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Küresel girişimcilik dersinde ilgili kavram ve tanımlar üzerinde durulacak, etkileyen faktörler ele alınacaktır. Girişimcilik yapılabilecek ülkelerin girişimcilik potansiyelleri ele alınacaktır. Bunun dışında öğrencilerin ihracat ve ithalatta bulunan  bir girişimci/işadamı ile belirlenen sorular kapsamında mülakat yapması sağlanacak, bu yolla gerçek hayatta küresel girişimcilik örneklerini görme imkanı sağlanacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL405- Stratejik Yönetim
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Stratejik yönetim anlayışının işletmelerdeki uygulanma biçimleri hakkında bilgi sahibi olmak ve yönetim becerilerine olan yakınlık ve yeteneklerin geliştirilmesine katkı sağlamak dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL433- Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: İşletmelerin başarısında en önemli unsur insandır. Bu dersin amacı İnsan Kaynakları Yönetiminin gelişimi, çalışma alanları, sorunları ve çözüm yolları konularında uygulamaya dönük bilgiler sunmaktır. Bu derste stratejik insan kaynakları yönetimi kavramı, tarihçesi, önemi, insan kaynakları fonksiyonları detaylı olarak açıklanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL409- Uluslararası İşletmecilik
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 4)
Ders İçeriği: Uluslararası İşletmecilik dersinde uluslararası işletmecilik ile ilgili kavramlar ve teorik altyapı, şirketlerin uluslararası pazara giriş hazırlıkları ve yöntemleri, uluslararası işletmeciliği etkileyen faktörler örnek olaylar ve güncel gelişmelerle birlikte anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL431 Yeni Hizmet Tasarımı (Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Ders süresince öncelikle hizmetler ve hizmet pazarlamasının bir bilim dalı olarak tarihsel süreçteki gelişimi tartışılacaktır. Hizmetlerin tanımı, önemi ve ortak özellikleri işlenecektir. Hizmetlerin sınıflandırılması, hizmet pazarlama karması üzerinde durulacaktır. Tüketici davranışını biçimlendiren psikolojik süreçler ve durumsal etkiler, Tüketici davranışını biçimlendiren sosyo-kültürel etkenler üzerinde durulacaktır.

Öğrenciler ara sınava kadar temel kavram ve ideolojileri öğrendikten sonra, final sınavına kadar olan ikinci yarıda öğrencilerin; Serviz tasarım amaçları, hizmet tasarım yöntemleri ve 4 tasarım P’si, ITIL hizmet tasarım süreçleri ve hizmet tasarımının beş temel değerini anlamaları sağlanacaktır.

Ders Kodu ve Adı: İŞL413 Talep Tahmin Yöntemleri (Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Talep tahmin yöntemleri, talep yönetimi, üretim yönetimi ve planlamadaki yeri ve önemi dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL427 Toplam Kalite Yönetimi (Seçmeli)
Kredi / AKTS: Teorik 2 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 2 / ECTS;  AKTS: 3)
Ders İçeriği: Kalite, toplam kalite yönetimi ile ilgili temel kavramlara dair bilgiler anlatılacak. İşletme bazında kalite standartları çerçevesinde uyulması gereken yönetim sistemleri hakkında bilgiler verilecektir.

8. Yarıyıl

Ders Kodu ve Adı: İŞL400- Endüstride Uygulamalı Eğitim
Kredi / AKTS: Teorik 0 Saat / Hafta –  Uygulama 12 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 6 / ECTS;  AKTS: 30)
Ders İçeriği: Bu derste; öğrenciler, derslerde öğrendikleri Teorik bilgileri, üniversite dışından davet edilecek iş adamı, uzman ve sanat erbabı kişilerin katılacağı sohbetler, seminerler, konferanslar vb. etkinliklerle pekiştirecek, sektörleri avantaj ve dezavantajlarıyla tanıyacak, endüstrilerin özelliklerini ve işlerin inceliklerini öğreneceklerdir. Bu çerçevede staj türü uygulamalar da söz konusu olabilecek, ayrıca öğrenciler arzu ettikleri sektörlerde mesleklerin nasıl icra edildiklerini bizzat yerinde görerek ve yaşayarak öğrenebileceklerdir