Yüksek Lisans Ders İçerikleri | İşletme | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İŞLETME

Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Ders Kodu ve Adı: İŞL597 SEMİNER
Kredi / AKTS: KREDİ / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Öğrencilerin güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmedir.
Ders Kodu ve Adı: İŞL501 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS; AKTS: 8)
Ders İçeriği: Ders kapsamında, araştırma problemini belirleme ve araştırmayı tasarlama, bir araştırmanın kavramsal çerçevesini hazırlama, hipotez kurma, evren ve örneklemi belirleme, veri toplama yöntemlerinden araştırma için en uygun olanı seçme ve veri toplama, ölçek geçerleme, ölçek geliştirme ve bunlara ilişkin analizleri yapma, hipotezleri test etme ve sonucu rapor etmeye yönelik bilgiler verilir ve uygulama yaptırılır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL599 PROJE
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS; AKTS: 10)
Ders İçeriği: Bilimsel araştırma yürütme ve raporlama.
Ders Kodu ve Adı: İŞL524 MALİ TABLOLAR ANALİZİ
Kredi / AKTS:  Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS; AKTS: 8)
Ders İçeriği: Finansal Tablolar Analizi dersi, Tek Düzen Muhasebe Sistemine ve Türkiye Muhasebe Standartlarına uygun bir biçimde hazırlanan finansal tabloları tanımaya, bu standartlara göre düzenlenmiş finansal tablolar arasındaki farklı ayırt edebilmeye, finansal tabloları okumaya ve analiz teknikleri ile finansal tablolardan anlamlı bilgiler çıkararak finansal stratejiler belirlemeye yardımcı olacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL506 STRATEJİK İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Bu derste öncelikle insan kaynakları yönetimi kavramı, tarihçesi, önemi, insan kaynakları fonksiyonları, İKY’nin davranışsal boyutu açıklanarak, İKY’de güncel konular, bu alandaki gelişmeler ve uygulamadan örnekler verilecek, aynı zamanda İKY alanında yazılmış güncel yerli ve yabancı makaleler okunup analiz edilecektir.
Ders Kodu ve Adı: İŞL517 ENVANTER VE BİLANÇO
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Dönem sonu muhasebe işlemlerinin kapsamı, bilanço hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri, gelir tablosu hesaplarına ilişkin dönem sonu işlemleri, bilanço ve gelir tablosunun düzenlenmesi.
Ders Kodu ve Adı: İŞL568 DEĞİŞİM YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Bu derste öncelikle işletmelerde değişimin niteliği ve türleri belirlendikten sonra değişimi etkileyen iç ve dış faktörler üzerinde durulacaktır. Değişimi yönetme aşamaları ele alındıktan sonra değişim yönetimi konusunda literatürde ele alınan stratejiler irdelenecektir.
Ders Kodu ve Adı: İŞL531 ÜRÜN VE MARKA YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Bu ders, planlı eğitim sürecinde ürün ve markanın öneminin kavranmasını sağlamaya yardımcı olacaktır. Bu derste ürün, ürün yönetim süreci, markalaşma, marka yönetimi ve marka stratejileri süreçlerini anlatılacaktır. Ayrıca geçmişten günümüze marka kavramının yaşadığı dönüşüm sürecide ders kapsamında anlatılacaktır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL521 İLERİ PAZARLAMA VE MARKA YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Bu ders pazarlama sistemi ve çevresel faktörler ile ilişkisi, pazarlama kavramının evrimini, pazarlama kurumları ve süreçlerini, pazarlama stratejisi ve planlamalarını, pazarlama araştırması ve pazarlama bilgi sistemleri, tüketici davranışlarını ve ürün, dağıtım, tutundurma ve fiyatlandırma stratejilerini kapsar.
Ders Kodu ve Adı: İŞL516 ÜRETİM YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Üretim işletmelerinde tedarikten tüketiciye kadar tüm süreçlerin tanımlanması ve bu süreçlerde üretim fonksiyonları ve işleyişlerinin işletmecilik formasyonuna uygun olarak öğretilmesidir.
Ders Kodu ve Adı:  İŞL507 ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Ders kapsamında birey, grup, örgüt ilişkisi; örgüt içerisindeki birey ve grup davranışları; davranışları yönlendiren (liderlik, motivasyon, stres, güç ,çatışma, kültür, gibi) kavramlar; örgütsel davranışta güncel konular incelenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: İŞL505 İLERİ MUHASEBE
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Bu ders kapsamında, muhasebenin özellik arz eden işlemleri ve güncel konuları hakkında gerekli bilgileri öğrenmeniz istenmektedir.
Ders Kodu ve Adı: İŞL578 YENİ GİRİŞİMCİLİK YAKLAŞIMI
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Yüksek lisans öğrencilerine inovatif girişimcilik yaklaşımını kavratmayı hedeflemektedir. Bu amaçla inovasyon ve girişimcilik temel kavramalarını öğrendikten sonra girişimcilik ve inovasyon etkileşimi analiz edilecektir. Dersin sonunda girişimciliğe inovatif  bir bakış açısı geliştirme amaçlanmaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL518 FİNANSAL YÖNETİM
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Temel finansal yönetim konularını ve temel finans teorilerini incelemek, birbirleri ile ilişkisini irdelemek ve bu konuları örnek olaylarla derinlemesine analiz etmek ve yorumlamak hedeflenmektedir. Temel finansal problemlerinin çözümlenmesine ve yorumlanmasına katkı sağlayarak işletmelerin finansal stratejiler belirlemesine yönelik bir perspektif kazandırmak dersin kazanımları arasında yer almaktadır.
Ders Kodu ve Adı: İŞL527 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ
Kredi / AKTS: Teorik 3 Saat / Hafta –  Uygulama 0 / Hafta – Kredisi (Klâsik): 3 / ECTS;  AKTS: 8)
Ders İçeriği: Kalite Kavramı / Kalitenin Tarihsel Gelişimi / Kaliteye Ulaşmada Gerekli Aşamalar / Toplam Kalite ve TKY Nedir / Tarihsel Gelişimi / Öğeleri / Rekabet Gücünü Arttırmaya Etkisi / Klasik Yönetim Anlayışı (Taylor Modeli) İle Toplam Kalite Yönetiminin Farkları / Toplam Kalite Yönetim (Kalite Yönetim) İlkeleri / Toplam Kalite Yönetiminde: Kalite Kontrol Çemberleri / Kalite Kontrol Diyagramlarının Oluşturulması ve Yorumlanması / Eğitim / Kalite Geliştirme Araç ve Teknikleri / Performans Değerlendirme / Performans Sisteminin Özellikleri / TKY Metotları (Beyin Fırtınası TKY Çemberleri /TKY İstatistikleri) / ISO 9000:2000 Revizyonu / Faydaları ve ISO 9000:1994 Kalite Güvence Sistemi İle Karşılaştırılması ve ISO 9000:2000 Kalite Yönetim Sistemi Serisi Standartları