İŞLETME

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Ülkemizin ve uluslararası iş piyasalarının çağdaş, yenilikçi ve yaratıcı profesyonel işletme yöneticisine yönelik ihtiyacını karşılamak üzere kurulmuş olan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme Bölümü,  verdiği eğitim, ürettiği bilimsel çalışmalar ve topluma verdiği hizmetlerle uluslararası ve ulusal çapta üniversitelerin önde gelen bölümlerinden biri olma vizyonuna sahiptir. Bölümümüz faaliyetlerini, uluslararası ve ulusal düzeyde önemli çalışmaları olan ve farklı kaynaklardan gelen güçlü akademik kadrosu ile öğrenci merkezli bir eğitim anlayışı içerisinde, girişimcilik ve liderlik vasıfları yüksek mezunlar verme odaklı olarak sürdürmektedir.

Hedefimiz: piyasa koşullarının gerekleri, sanayi ve iş dünyasındaki paydaşlarımızdan aldığımız geri besleme ile sürekli yenilenen ders program ve içerikleri ile öğrencilerimizi günümüz iş dünyasının sürekli değişen koşullarına hazırlamak, mezuniyetleri sonrasında da irtibatı sürdürerek eğitime yönelik ihtiyaçları tespit etmek suretiyle, iş dünyasında aranan, güvenilen, sert rekabet koşullarına kolay uyum sağlayabilen takım oyuncuları olarak hazırlamaktır.

Disiplinlerarası çalışmaları teşvik eden faaliyetler ve seçmeli ortak dersler, diğer bölümlerin öğrencileri ile etkileşime açık çok disiplinli çalışmalar, öğrencilerimizin yaratıcılık yeteneklerini ve takım oyunculuğu becerilerini beslemek için yürütülen grup çalışmaları ve projeler, iş dünyasının duayenleri tarafından verilen konferanslar, kariyer günü buluşmaları gibi etkinliklerle öğrencilerimizin olaylara çok boyutlu olarak bakabilmeleri desteklenmektedir. Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme Bölümü; işletmecilik ve yöneticilik konularındaki teorik bilgilerini uygulamaya dönüştürebilen, stres altında ve değişken koşullarda karar verme becerileri gelişmiş, hem uluslararası ve ulusal iş piyasalarında tercih edilen hem de kendi işini kurarak geliştirebilme potansiyeli taşıyan girişimcilik ruhuna sahip takım oyuncuları ve liderler yetiştirmektedir. Öğrencilerimiz alan eğitimi kapsamında; yönetim ve organizasyon, muhasebe, finansman, üretim yönetimi ve pazarlama gibi zorunlu derslerin yanı sıra, girişimcilik, liderlik, inovasyon ve değişim yönetimi, marka yönetimi, yeni ürün ve hizmet tasarlama gibi geniş yelpazeli seçmeli dersleriyle de günümüz iş dünyasına yönelik yetkinlikler elde etmektedir.

Öğrencilerimize, Bölümümüze katıldıkları ilk seneden itibaren mentör atanmakta, mentörleriyle yapılan görüşmeler sayesinde; bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyimlerini arttırmaları sağlanmaktadır. Lisans öğreniminin 8. yarıyılında, öğrencilerimizin tüm bilgi birikimlerini uygulamalı olarak görebilecekleri ve iş hayatını yurt içinde veya yurt dışında deneyimleyebilecekleri “Endüstrilerde Uygulamalı Eğitim (CO-OP)” uygulaması da bölümümüzün üstünlüklerinden birisini oluşturmaktadır. Her dönem öğrencilerimizden bir kısmına Erasmus+ değişim programı ile yurt dışında eğitim fırsatı sunulmaktadır. Ayrıca diğer alanlara da ilgili olan öğrencilerimiz, farklı bölümlerde yan dal ve çift ana dal yapma imkânlarına sahiptirler.

Lisans programlarına ilave olarak, geleceğin iş dünyasının profesyonellerine yönelik tezli ve tezsiz yüksek lisans ve doktora programları da akademik eğitimi derinleştirmektedir.

Güçlü, dinamik ve deneyimli akademik kadromuz; yenilikçiliği ve girişimciliği destekleyen ders programlarımız, işbirliği ve öğrenci değişim programlarımız ile Türkiye’nin en rekabetçi işletme bölümlerinden birisi olma yolundaki sürekli çabamızda sizleri de aramızda görmeyi ümit ediyoruz.

Doç.Dr. Ahmet KESER

İşletme Bölüm Başkanı