Bölüm Başkanının Mesajı | İşletme | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İŞLETME

Bölüm Başkanının Mesajı

Sevgili Öğrencilerimiz,

Günümüz işletmeleri yerelden küresele büyük dönüşüm gerçekleştirmekte; bir yandan daha gerçekçi planlar yaparak maddi ve beşerî kaynaklarını kullanmanın en etkin yollarını ararken, diğer yandan küresel rekabete dayanabilecek işletme yapıları kurmaya ihtiyaç duymaktadırlar. Bu ihtiyaçların karşılanmasında işletme bilimi en büyük yol göstericilik işlevini sürdürmektedir.

Son yıllarda İşletme Bilimi, küresel gelişmelere paralel olarak önemli aşamalar geçirmiş, yöneticilik denilen çok önemli bir mesleğin odak noktasında yerini almıştır. İş dünyasının aradığı girişimci beyinleri ve kamu sektörünün istidam edebileceği vizyon sahibi bürokratları ve akademik dünyanın beklediği nitelikli akademisyen adaylarını yetiştirmeyi hedefleyen işletme bölümümüz; her üç sektöre hitap eden eğitim programlarıyla zorunlu ve seçmeli ders gruplarını zenginleştirmiştir.

Liderlik ve girişimcilik yeteneğine sahip, akademik düşünmeye yatkın, pazarlama, üretim yönetimi, insan kaynakları, finans ve muhasebe, sosyoloji ve psikoloji gibi bilim dallarına ilgi duyan adayların İşletme Bölümü’nü tercih etmesi tavsiye edilmektedir. Ayrıca, bir işletmecinin görevi gereği çalıştığı kurumdaki diğer personelle ve halkla sıkı ilişkiler içinde olacağından; kişilik özellikleri itibariyle, insan ihtiyaçlarına karşı duyarlı, sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü ve güçlü iletişim yeteneğine sahip olması gerekmektedir.
İşletme bölümümüz, öğrenci odaklı olarak; etik ve estetik değerlere sahip, akademik başarısı yüksek, yaşam boyu öğrenen, girişimci, çevresine karşı sorumlu ve şefkatli bireyler yetiştirmeyi amaçlayan akademik bir kadroya sahiptir. Bu deneyimli kadro; alanındaki gelişmeleri izlemeye ve elde ettiği bilgiyi artırmaya ve uygulamaya kendilerini adamış bir misyonla girişimci ve liderlik niteliklerine sahip öğrenciler yetiştirmek için çaba harcamaktadır. Bunun için iş dünyasının ünlü yönetici ve firma sahipleri üniversiteye davet edilerek öğrencilerin uygulamadaki tecrübelerden yararlanılması sağlanmaktadır.

Bölümümüzde işletme öğrenimi gören öğrenciler Erasmus benzeri yurt dışı programları kapsamında Üniversitemizin anlaşma yaptığı yabancı üniversitelerde eğitim görme şansına sahiptirler. Bunun yanı sıra bölümde etkili iletişimin sağlanması ve öğrenci sorunlarının anında çözülmesi açısından danışmanlık sistemi yürütülmektedir. Ayrıca yabancı dilini geliştirmek isteyen öğrencilere hazırlık okulu imkanlarından yararlanma ve ikinci bir diploma alma imkanı sunulmaktadır.

Öğrencilerimizin ilk yıldan itibaren çeşitli etkinliklere katılımlarını en üst düzeye çıkararak; açık iletişime dayalı bir iklim, kişisel görüşlere ve bireysel farklılıklara saygı, daha iyi öğretim tekniklerinin uygulandığı sınıflar ve performansın değerlendirildiği bir çalışma ortamı bulmaları sağlanmaktadır.
Bölüm ders programları çağdaş gelişmelere paralel olarak güncellenmekte ve meslekte en çok ihtiyaç duyulan işletmeler için ofis programları ve işletmelerde iletişim becerileri gibi derslerle yeterlikleri artırılmaktadır. Bölümümüz lisan programlarından elde ettiği bilgi ve deneyimlerini yüksek lisans ve doktora programlarına yansıtarak öğrencilerine lisans üstü eğitimlerinin devamına imkan sağlamaktadır. Ayrıca onların bilgi düzeylerinin yükselmesine katkı sağlamak için sınıf dışı etkinlik ve sosyal aktivitelere yer vermektedir.

İşletme bölümümüzün öğrencilerini küresel iş dünyasında kendi alanlarındaki gelişmelere hazır olarak yetiştirdiğine inanarak; yeni öğrencileri aramızda görmekten mutluluk duyacağız.

Prof. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE

İşletme Bölüm Başkanı