İŞLETME

Bölüm Başkanının Mesajı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İşletme Bölümü yenilikçi bir amaca sahip olarak iş hayatının beklentilerine yönelik öğrencilerini hazırlamaktadır. Bölümümüz; uygulamaya yönelik, karar verme becerileri gelişmiş, hem ulusal hem de küresel işletmecilik bilgisine sahip, güncel işletmecilik konusunda bilgi birikimi oluşan mezunlar vermektedir.

Öğrencilerimiz, işletme eğitimi kapsamında; yönetim ve organizasyon, muhasebe, finansman, üretim yönetimi, pazarlama dallarında zorunlu derslerin yanı sıra geniş yelpazeli seçmeli dersleriyle de girişimcilik, liderlik, inovasyon ve değişim yönetimi, marka yönetimi, yeni ürün ve hizmet tasarlama gibi alanlarda bilgi kazanmakta ve yetkinlikler elde etmektedir.

Bölümümüz öğrencilerine ilk seneden itibaren mentör atanmakta ve öğrenciler mentörleriyle sık sık görüşerek; bilgi, beceri, yetkinlik ve deneyimlerini arttırmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerimiz “Endüstrilerde Uygulamalı Eğitim” adı altında 8. yarı yıllarında, tüm bilgi birikimlerini uygulamalı olarak görebilecekleri ve iş hayatını deneyimleyebilecekleri KO-OP yapma imkanına sahip olmaktadırlar.

Ulusal ve uluslararası alanlarda çalışmalar yürüten akademisyenlerden oluşan bölümümüz; kamu sektöründe denetçilik, müfettiş yardımcılığı, uzmanlık gibi alanlarda mesleğe hazırlanmış; akademik kariyer haritasını çizebilecek ve sektörleri iyi tanıyan, sonuç odaklı, takım çalışmasına yatkın, iş dünyasında liderlik rolünü üstlenebilen yönetici adayları ve kendi işine sahip girişimciler yetiştirmektedir.