Lisans | İşletme | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İŞLETME

Lisans

 • Mevcut iş çevresi içerisinde ürün ve/veya hizmetlerin başarılı bir şekilde pazarlanmasına, fiyatlandırılmasına, dağıtımına ve müşteri memnuniyetine yönelik pazarlama stratejileri geliştirir.
 • Disiplin içi ve disiplinler arası boyutlarda bireysel ve takım halinde çalışma yapar.
 • Bir işletmeyi tüm fonksiyonel birimleri açısından değerlendirir.
 • Karşılaşılabileceği vakaları analiz eder.
 • İşletmede karşılaştığı sorunlara çözümler üretir.
 • Temel Finansman kurallarına, analitik finans araçlarına ve finans fonksiyonunun işletmenin fonksiyonel yapısı içerisindeki önemine ilişkin bilgi birikimine sahip olur.
 • Bir işletme veya bir departmanla ilgili olarak alınacak kararlarda matematiksel ve analitik düşüncesini kullanarak sayısal verileri işler ve anlamlı hale getirir.
 • Ulusal ve uluslararası boyutlarda sosyal, ekonomik ve hukuki yapıların ve değişimlerin işletme ve ekonomi üzerindeki etkilerini analiz eder .
 • Profesyonel iş yaşamında etkili olabilmek için gerekli olan liderlik ve karar alma becerilerini geliştirir.
 • İşletmenin stratejik amaçları doğrultusunda çalışanlara liderlik yapılarak onların güdülenmesine ve üretimin koordine edilmesine yönelik yönetimin temel ilkelerini kavrar.
 • Finansal ve yönetsel muhasebe araçları ve teknikleri konusunda uygulanabilir bilgi birikimine sahip olur.
 • İş ve ticaret kanunları tarafından çerçevelenen Türk hukuk sistemine ilişkin uygulamaya dönük bilgi birikimine sahip olur.
 • İş yaşamında bulunan insanlar arasında var olan biçimsel ve biçimsel olmayan ilişkilerin doğasını anlar.
 • Bilgi-işlem araçlarını amacına uygun şekilde organize eder.
 • Yaşam boyu öğrenme isteği ve gelişme yeteneğine sahip olur.