İŞL008 Kriz Yönetimi Dersi Hk. | İşletme | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İŞLETME

İŞL008 Kriz Yönetimi Dersi Hk.

İŞL008 Kriz Yönetimi Dersi Hk.

Bu duyuru TEBLİĞ niteliğindedir.

Sevgili Öğrencilerimiz;

Prof. Dr. Mazlum ÇELİK hocamızın İŞL008 Kriz Yönetimi dersi için ara sınav yerine geçecek ödev çalışması için gerekli bilgiler aşağıdaki gibidir;

Ödev: Google Scholar ‘dan “Kriz Yönetimi” alanında yazılmış bir makale indirilecek. Öğrenciler indirdiği bu makaleden kendi cümleleri ile en az 5 sayfalık özet çıkaracak.
FORMAT:
Yazı tipi olarak ARIEL
Yazı büyüklüğü 12, Başlıklar 14 punto olacak
Satır aralığı:1,5
Girinti:1,25
Sayfa kenar boşlukları: her yönden 2,5 cm
Öğrenciler ödevlerini gönderirken mailin konu kısmına:
AD-SOYAD-KRİZ YÖNETİMİ DERSİ belirtilecek
5 sayfa dışında kapak hazırlasınlar ve kapağa isimlerini, dersin adını ve özetini çıkardıkları makalenin başlığını ve yazarları yazılacak.
DEĞERLENDİRME: % 40 FORMATA UYGUNLUK % 60 ÖZETİN İÇERİĞİ

Teslim tarihi: 17 NİSAN 2020’ye kadar mazlum.celik@hku.edu.tr adresine mail ile gönderilecektir. Bu tarihten sonra gönderilen ödevler değerlendirme dışı tutulacaktır.