4. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Konferansı | İşletme | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İŞLETME

4. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Konferansı

4. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Konferansı

23-24-25 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan 4. Uluslararası İslami Finans ve Muhasebe Konferansı ile Dünyada ve Türkiye’de faizsiz finans kurumlarının etkinliğinin artırılabilmesi amacıyla neler yapılabileceğinin görüşüleceği ve tartışılacağı bir zemin oluşturarak bilim dünyasında yer alan araştırmacı ve akademisyenler ile kamu yönetimindeki politika belirleyicilerini ve sektör temsilcilerini bir araya getiriyoruz! Konferans kapsamında belirtilen konularda bildiriler kabul edilecektir. Detaylar için: https://iifac2023.hku.edu.tr/