Türkiye’De Güneş Panelleri İle Enerji Üreten İlk Üniversite | İşletme | Hasan Kalyoncu Üniversitesi

İŞLETME

Türkiye’De Güneş Panelleri İle Enerji Üreten İlk Üniversite

Türkiye’De Güneş Panelleri İle Enerji Üreten İlk Üniversite

Türkiye’de Güneş Panelleri İle Enerji Üreten İlk Üniversite
 
 
 
 
 
 
 
 

10 Eylül 2015 03:05

TÜRKİYE’DE GÜNEŞ PANELLERİ İLE ENERJİ ÜRETEN İLK ÜNİVERSİTE

Tüm Dünyada yenilenebilir enerji kaynakları üzerine çalışmalar sürmektedir. Çalışmaların yoğunlaştığı alanlardan birisi de güneş ışığını kullanarak elektrik enerjisi üreten fotovoltaik sistemlerdir. Bu bağlamdaHasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Türkiye’de yenilenebilir enerji üreten ilk üniversite olarak başarısını devam ettiriyor.

 

TC Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı; açıkladığı “Türkiye Ulusal Yenilenebilir Enerji Eylem Planı” ile, 2015-2023 yılları arasında ülkenin enerji politikasını ve stratejisini ortaya koyduğunu belirtti. Belirlenen stratejiye göre 2023 yılında enerji tüketiminin günümüze göre ikiye katlanacağı ve ihtiyaç karşılama aşamasında daha fazla yenilenebilir enerji kaynağı kullanılarak, güneş enerji sistemleri gücünün 3.000MW’ye çıkarılmasının hedeflendiği açıklandı.

Güneş Enerji Santrali Sayesinde 170 Tonun Üzerinde COSalımı Engellendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Yılmaz; üniversitenin Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bina çatısında kurulu 196 kWp gücünde ve fotovoltaik teknolojiyi kullanan güneş enerji santrali bulunduğunu ve santralin ürettiği enerjinin öncelikle öz tüketimde kullanıldığını belirtti. Rektör Yılmaz,öz tüketim karşılandıktan sonra ortaya çıkan ihtiyaç fazlasının ise şebekeye iletildiğini belirterek; “üretim fazlamız “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmelik” kapsamında belirlenmiş olan ücret ile Gaziantep’te hizmet veren elektrik dağıtım şirketine satılmaktadır.Santralin durumu ve üretim değerleri internet üzerinden anlık takip edilebilmekte ve her ay KALİTTO (Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi) tarafından rapor halinde sunulmaktadır. Sekiz aydır devrede olan güneş enerji santrali, ürettiği yaklaşık 292.260 kWh yeşil enerji ile, 170 tonun üzerinde CO² salımını engellemiştir.

Lisanssız üreticiler için1 MW’ye kadar santral kurulumu izni verilmektedir. Üniversitemiz; kalan kapasitesini de kullanmak adına, ofisimiz KALİTTO tarafından resmi işlemleri tamamlamış ve yeni santral izinlerini alınmıştır. Bunun sonucunda, üniversitemiz arazisinde belirlenen 16.000 m²’lik alan üzerine kurulacak “Güneş Tarlası” ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin enerji tüketiminin tamamına yakını yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilecektir” dedi.