İŞLETME

Bitirme Projesi

-Lisans eğitiminde bitirme projesi zorunluluğu yoktur.

-Bitirme projesi dersinin zorunlu olduğu bölümlerde proje, bir öğretim elemanının danışmanlığında yapılır.

-Bir öğrencinin bitirme projesini alabilmesi için gerekli şartlar, projenin alınması, yürütülmesi, teslimi ve sınavı hakkındaki esaslar ile yazım, çizim, tasarım ve benzeri konulara ilişkin esaslar Senatoca belirlenir.

Bitirme projesi ile ilgili yönetmelik ve mevzuatlarda yer alan daha fazla bilgiye ulaşmak için tıklayınız.

Bitirme projesi yazım sürecinde kaynak olarak fayda sağlayabilecek tez ve proje yazım yönergelerine aşağıdan ulaşılabilir:

Tezli Yüksek Lisans Programında “Tez Yazım Yönergesi”; Tezsiz Yüksek Lisans Programında “Proje Yazım Yönergesi” dikkate alınacaktır.

1_Tez Yazım Yönergesi (1)

 

Proje Yazım Yönergesi (1)