HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Hilmi Erdoğan YAYLA

Hilmi Erdoğan YAYLA

Prof. Dr.

Akademik Geçmiş
Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans : Marmara Üniversitesi
Doktora : Ankara Üniversitesi
Telefonu :
Odası :
E-Posta : hilmi.yayla@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

Araştırma Konuları

Siyasi Tarih, Bölgesel Kalkınma, Muhasebe Tarihi

Akademik Özgeçmiş

5 Akademik Unvanlar:

NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Arş. Gör.2005-2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi
2 Dr. Öğr. Üyesi2007-2013 Giresun Üniversitesi (2007-2009)
Gümüşhane Üniversitesi (2009-2013)

3 Doç. Dr.2013 Gümüşhane Üniversitesi 

4 Prof. Dr.2018 Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

6.1 Yüksek Lisans Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2016  
Meral Uçar (2016). 5393 Sayılı Belediye Kanunu Sonrası Bir Yerel Yönetim Birimi Olan Belediyelerin Özerkliği ve Denetimi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2 2014  
Seda Sağlamyürek (2014). Etnik Yapıdaki Değişimin Muhasebe Düşüncesi Üzerindeki Etkisi: Hamidiye Ticaret Mektebi Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.


6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2017 Kadir Aydın (2017). MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK TUTUMLARININ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2014 Antunes, M.T., Neto, O.R., Yayla, H.E., Okimura, R.T., Lima, J. and Bifi, C. (2014). Truth Telling Activity: A Practice beyond the Norms, Global Journal of Management and Business Research, Vol.14, Is.1, pp.66-83.

2 2013 Antunes, M.T., Neto, O.R., Yayla, H.E., Okimura, R.T. (2013). CONDUTA ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE NO BRASIL: A PRÁTICA DA PARRHESIA, Advances in Scientific and Applied Accounting. São Paulo, v.5, n.3, pp. 377-404.

3 2011 H.E. Yayla (2011). Operating regimes of the government: Accounting and accountability changes in the Sultan Süleyman Waqf of the Ottoman Empire (The 1826 Experience), Accounting History, February, Vol. 16, No. 1, pp.5-34.

4 2007 Cengiz, E. ve H.E. Yayla (2007). The effect of marketing mix on positive word of mouth communication: Evidence from accounting offices in Turkey,  Innovative Marketing.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2016 H.E. Yayla, Ç.Mazlum, Ö.Yazan, “Muhasebecilerin İş Yükünün Sekonder Kazanç Üzerine Etkileri”, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(1), pp.18-28, 2016.


2 2009 H.E.Yayla, M.F.Özbek, M.H.Topal, E. Cengiz, "Para Sevgisinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi , Cilt 2, 51-78 pp., 2009.


3 2008  
H.Yayla, "Parrhesia, Muhasebe ve Muhasebeciler", Mali Pusula , Cilt 4, 88-98 pp., 2008.

4 2007 H.E.Yayla, "Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin İş Tatmini Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Orta ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Örneği", Muhasebe ve Denetime Bakış , Cilt 7, 113-124 pp., 2007.
 
H.E.Yayla, "Disipline Edici Toplum ve UFRS: Bir Foucauldian Eleştirisi", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , Cilt 9, 121-145 pp., 2007.

5 2006 E.Bayazıtlı, H.E.Yayla, E.Gürel, "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Yaşam Değeri Yönelimlerini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Muhasebe ve Denetime Bakış , Cilt 6, 1-12 pp., 2006.
 
H.E.Yayla, E.Cengiz, ""Muhasebe Bürolarından Algılanan Hizmet Kalitesi ve Mükelleflerin Tatmin Düzeylerine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi-I"", Muhasebe ve Finansman Dergisi , Cilt 8, 176-181 pp., 2006.
 
H.E.Yayla, E.Cengiz, "Muhasebe Bürolarından Algılanan Hizmet Kalitesi ve Mükelleflerin Tatmin Düzeylerine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi-II", Muhasebe ve Finansman Dergisi , Cilt 8, 175-183 pp., 2006.

6 2005 E.Bayazıtlı, E.Gürel, H.E.Yayla, "Yönetim Muhasebesinde Güncel Bir Yaklaşım: Dönüşüm Muhasebesi", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , Cilt 7, 1-20 pp., 2005.
 
H.E.Yayla, E.Cengiz, "Muhasebe Mesleğinin Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği", Muhasebe ve Denetime Bakış , Cilt 5, 147-168 pp., 2005.

7.6 Diğer yayınlar

SıraTarihiİçerik
1 2014 H.E. Yayla, Finansal Raporlama, Sakarya Matbaacılık, 2014

9. İdari Görevler

SıraTarihiİçerik
1 2015-2018 Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İİSBF, Fakülte Kurulu Doçent Temsilci Üyesi (2015-2018)


2 2009-2013 Rektör Danışmanı, Gümüşhane Üniversitesi Kurum ERASMUS Koordinatörü (2009-2013)
Başkan, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Kalkınma Kurulu Başkanı (2009-2013)

3 2009-2010 Dekan Yardımcısı, Gümüşhane Üniversitesi İİBF (2009-2010)

4 2008-2009 Müdür Yardımcısı, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2008)
Müdür, Giresun Üniversitesi Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (2008-2009)

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

SıraTarihiİçerik
1   Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi
Academy of Accounting Historians
European Accounting Association
European Institute for Advanced Studies in Management
Congress of Political Economists