HASAN KALYONCU
ÜNİVERSİTESİ

AKADEMİK KADRO

Fatma Gül BİLGİNER

Fatma Gül BİLGİNER

Araştırma Görevlisi

Akademik Geçmiş
Lisans : İstanbul Üniversitesi
Yüksek Lisans :
Doktora : Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Telefonu : 0342 211 8080 (1338)
Odası : FEAS301
E-Posta : fatmagul.bilginer@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :

Kısa Özgeçmiş

İlk ve orta öğrenimini Kahramanmaraş’da tamamlayan Fatma Gül Bilginer, lisansını İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümünde tamamlamıştır.2012 yılında Hasan Kalyoncu Üniversitesinde Araştırma görevlisi olarak işe başlamış aynı dönemde  Bütünleşik Doktora programına kayıt olmuştur. "Uluslararası Girişimcilikte Marka Stratejileri  Yapılandırma Sürecini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma" konulu Doktora tez çalışmasını Hasan Kalyoncu Üniversitesinde tamamlamıştır.

Araştırma Konuları

Girişimcilik, Küresel Girişimcilik, Marka ve Marka Stratejileri

Akademik Özgeçmiş

6.2 Doktora Tezleri

SıraTarihiİçerik
1 2017 Uluslararası Girişimcilikte Marka Stratejileri  Yapılandırma Sürecini Etkileyen Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

SıraTarihiİçerik
1 2017
  • Yıldırım, İ. ve Bilginer, F. G. (2017). Uluslararası Girişimcilikte Marka Stratejileri Yapılandırma Sürecini Etkileyen Pazar Ve Pazar Yapısına Bağlı Faktörlerin Tespitinin Maxqda İle Nitel Bir Değerlendirmesi. The Journal of Academic Social Science, 5(47),  510-532
 
  • Bilginer, F. G. (2017). Küresel Girişimcilik Endeksi Çerçevesinde Türkiye’de Küresel Girişimciliğin Gelişimi: Teorik Bir Bakış Açısı, Uluslararası Ticaret Ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 1(1), 29-46.
 
  • Çavuşoğlu, S. ve  Bilginer, F. G. (2018). Tüketici Deneyimlerinin Tekrar Ziyaret Etme Niyetine Etkisi: Bingöl İli Örneği. Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi., 3(1), 72-85
 
  • Çelik, M. ve Bilginer, F. G. (2018). Psikolojik Sermayenin İş Tatmini Üzerine Etkisinde Lidere Duyulan Güvenin Aracılık Rolü: Turizm Sektöründe Bir Araştırma, Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2(31), 138-160

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.

SıraTarihiİçerik
1 2016-2018
  • Bilginer, F. G. (Kasım, 2016). Küresel Girişimcilik Endeksi Çerçevesinde Türkiyede Küresel Girişimciliğin gelişimi: Küresel Girişimciliğe Teorik Bir Bakış Açısı..International Congress of Management, Economy and Policy. İstanbul, Turkey
  •  

  • Bilginer, F. G. (Eylül, 2017). Girişimcilik Faaliyetlerini Sürdüren İhracat İşletmelerinin Marka Stratejisi İnşasında Etkili Olan İşletmeye İlişkin Faktörlerin Tespiti Üzerine Nitel Bir Araştırma. International Social Sciences Congress.Malaga, Spain
  •  

  • Bilginer,F. G. (Eylül, 2018). Katılım Bankacılığı Reklamlarında İçerik Analizi. Business and Organization Research Conference.Safranbolu, Turkey

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

SıraTarihiİçerik
1 2016-2018
  • Çelik, M. ve Bilginer, F. G. (Mayıs, 2015). Psikolojik Sermayenin İş Tatmini Üzerine Etkisinde Lidere Duyulan Güvenin Aracılık Rolü: Turizm Sektöründe Bir Araştırma.14. Ulusal İşletmecilik Kongresi. Aksaray, Türkiye