Hasan Kalyoncu University Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATION

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Academic Staff
İbrahim YILDIRIM
Professor Cesim DEMİR
Mazlum ÇELİK
Associate Professor Hilmi Erdoğan YAYLA
Associate Professor Tuba BÜYÜKBEŞE
Assistant Professor Yakup DURMAZ
Assistant Professor Yunus KILIÇ
Research Asistant Mehmet Örfi SÖNMEZ
Research Asisstant Fatma Gül BİLGİNER
Research Asisstant Dilek KÜÇÜK
Assistant Professor Yunus KILIÇ

Personal Information
Bachelor's Degree : Dokuz Eylül University (Business Administraion)
Post Graduate : Gaziantep University (Master of Business Administration-Finance)
PhD : Gaziantep University (PhD in Finance)

Phone : +90 342 211 80 80 / 1316
Room :
E-Mail : yunus.kilic@hku.edu.tr
Personal Web Page :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profile :
Facebook Profile :
Twitter Profile :
Yunus KILIÇ
Academic Curriculum Vitae
5. Academic Titles: :
NoTitleGiven TimeUniversity
1 Res. Assist.2009-2016 Gaziantep University
2 Dr. Res. Assist.2016-2017 Gaziantep University
3 Assistant Professor2017- Hasan Kalyoncu University
7. List of Publications:
7.1. Articles Published in International Refereed Journals (SCI & SSCI & Arts and Humanities)
NoPublish TimeContent
1 2016
Reis, Ş. G., Kılıç, Y. and Buğan, M. F. (2016). Banka Karlılığını Etkileyen Faktörler: Türkiye Örneği, Journal of Accounting & Finance, October/2016, 72, 21-36.
2 2016
Kılıç, Y. and Buğan, M. F. (2016). The Efficient Market Hypothesis: Evidence from Turkey, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences6/10, 262-272.
3 2016 Kılıç, Y. and Buğan, M. F. (2016). Are Islamic Equity Markets “Safe Havens”? Testing the Contagion Effect using DCC-GARCH, International Journal of Academic Research in Accounting, Finance & Management. Sciences, 6/4, 167-176.
4 2016 Kılıç, Y., Buğan, M. F. and Özbezek B. D. (2016). Asimetrik Bilgi ve Sinyal Teorisi: Temettü ve Kazanç İlişkisinde Panel Nedensellik Yaklaşımı, Gaziantep University Journal of Social Sciences, 15/4, 1132-1145. 
5 2016 Toraman, C., İğde, M., Buğan, M.F. and Kılıç, Y. (2016). Volatility Spillover Effect from Conventional Stock Markets to Islamic Stock Markets, International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 5/4, 264-281.
6 2016 Toraman, C., Seyhan, M., Buğan, M.F. and Kılıç, Y. (2016). The Relationship between National Football Teams’ Performance and Stock Markets, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences6/12, 588-598.
7 2016 Toraman, C., Kılıç, Y. and Buğan, M. F. (2016). Credit Card Literacy Level and Credit Card Usage Behaviors of College Students, Journal of Business Research-Turk, 8/4, 266
8 2015
Kılıç, Y., Ata, H. A. and Seyrek, İ. H. (2015). Finansal Okuryazarlık: Üniversite Öğrencilerine İlişkin Bir Araştırma, Journal of Accounting & Finance, April/2015, 66, 129-150.
9 2011
Kara, E. and Kılıç, Y. (2011). Accounting Recording System on Accrual Basis at Local Authorities in Turkey: An Application in Gaziantep Local Municipality, International Journal of Business and Social Science, 2/15, 244-250.
7.2. Articles Published in International Other Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2015 Ata, H. A., Buğan, M.F. and Kılıç, Y. (October, 2015). Examining the Efficient Market Hypothesis; Evidence from Borsa İstanbul. 3rd Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism. Rome, Italy.
2 2015 Toraman, C., Kılıç, Y. and Seyhan, M. (December, 2015). The Impact of National Football Teams’ Success on Market Returns: Evidence From European Countries. The Macrotheme International Conference, Rome, Italy.
3 2015 Toraman, C., Ata, H. A. and Kılıç, Y. (December, 2015). College Students’ Credit Card Use Behaviors and Determinants of their Credit Card. The Macrotheme International Conference. Rome, Italy.
4 2014 Kılıç, Y., Ata, H. A. and Seyrek, İ. H. (December, 2014). Financial Literacy: The Case of University Students. Multidisciplinary Academic Conference on Economics, Management and Marketing, Prague, Czech Republic.
5 2013 Toraman, C., Kılıç, Y. and Reis, Ş.G. (May, 2013). The Effects of Capital Structure Decisions on Firm Performance: Evidence from Turkey. International Conference on Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
6 2013 Ata, H. A., Buğan, M.F. and Kılıç, Y. (May, 2013). The Relationship between Inventory and Financial Performance: An Analysis of a Sector.  International Conference on Economic and Social Studies, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina.
7 2013 Toraman, C., Kılıç, Y. and Reis, Ş.G. (October, 2013). The Relationship between Capital Structure and Firm Performance: Sector Analysis in Turkey. Global Conference on Business, Economics, Management and Tourism, Barcelona, Spain.
8 2012 Kılıç, Y. and Seyrek, İ. H. (May, 2012). Finansal Başarısızlık Tahmininde Yapay Sinir Ağlarının Kullanılması: İmalat Sektöründe Bir Uygulama. 1. International Symposium on Accounting and Finance, Gaziantep, Turkey.
7.5. Articles Published in National Refereed Journals
NoPublish TimeContent
1 2013 Keten, M., Başarır, Ç. and Kılıç, Y. (October, 2013). Kredi Temerrüt Takası ile Makroekonomik ve Finansal Değişkenler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. 17. Finans Sempozyumu, Muğla.
8. Projects
NoPublish TimeContent
1 2017 Üniversite Öğrencilerinin Finansal Okuryazarlık Düzeylerinin Belirlenmesi: Gaziantep ve Çevre İller Örneği