Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İşletme Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM
Prof. Dr. Cesim DEMİR
Doç. Dr. Mazlum ÇELİK
Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE
Doç. Dr. Hilmi Erdoğan YAYLA
Yrd. Doç. Dr. Yakup DURMAZ
Yrd. Doç. Dr. Yunus KILIÇ
Araştırma Görevlisi Mehmet Örfi SÖNMEZ
Araştırma Görevlisi Fatma Gül BİLGİNER
Araştırma Görevlisi Dilek YILMAZ
Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE

Akademik Geçmiş
Lisans : Uludağ Üniversitesi - İşletme
Yüksek Lisans : K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi-İşletme
Doktora : K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi-İşletme

Telefonu : 0(342) 211 8080 -(1336)
Odası : FEAS 315
E-Posta : tuba.buyukbese@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Tuba BÜYÜKBEŞE
Araştırma Konuları

Yönetim ve organizasyon, insan kaynakları yönetimi, örgütsel davranış, stratejik yönetim, liderlik

Akademik Özgeçmiş
7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2015

Bakan İ, Erşahan B, Büyükbeşe T, Doğan İ, Kefe, İ (2015).  Dönüşümcü Ve Etkileşimci Liderlik İle Öğretmenlerin Tükenmişlik Düzeyleri Arasındaki İlişki.  Uluslararası İktisadi Ve İdari İncelemeler Dergisi, 7(14), 201-222

2 2014

Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Erşahan, B., Sezer, B., 2014. “Effects of Job Satisfaction on Job Performance and Occupational Commitment”,  International Journal of Management & Information Technology, 9(1), 1472-1480.

3 2014

Büyükbeşe T.,Taşdemir A. (2014).  Crisis And Crisis Management Practices İn Small And Medium Sized Enterprises Based İn The City Of Gaziantep.  Global Journal Of Management And Business Research, 14(9)

4 2013

Bakan, I., Buyukbese, T., Ersahan, B., 2013. “The Impact Of Total Quality Service (TQS) On Healthcare and Patient Satisfaction: An Emprical Study Of Turkish Private And Public Hospitals”, International Journal of Health Planning and Management. DOI: 10.1002/hpm.2169

Yeşil, S., Büyükbeşe, T. ve Koska, A., 2013.  “Exploring The Link Between Knowledge Sharing Enablers, Innovation Capability And Innovation Performance”, International Journal of Innovation Management, 17(4). DOI: 10.1142/S1363919613500187

Bakan, İ., Büyükbeşe, T., 2013. “The Relationship between Employees’ Income Level and Employee Job Satisfaction: An Empirical Study”, International Journal of Business and Social Science 4(7), 18-25.

Bakan, İ., Erşahan, B., Büyükbeşe, T., 2013. “HRM Practices in Turkey: Current Issues and Trends”  International Journal of Academic Research in Economics and Management Sciences, 2(3), 86-106.

Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Erşahan, B. Kefe, İ., 2013. “The Effect of Organizational Commitment on Women  Employees’ Organizational Citizenship Behavior”, Indian Journal of Applied Research, 3(2), 202-204.

Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Erşahan, B., 2013. “Katılımcı Karar Verme İle Çalışanların İşe Yönelik Davranışları Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması” Yakındoğu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 4(1), 107-139.

Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Erşahan, B., Sezer, B., 2014. “Effects of Job Satisfaction on Job Performance and Occupational Commitment”,  International Journal of Management & Information Technology, 9(1), 1472-1480.

Bakan, İ., Büyükbeşe, T., Erşahan, B. Kefe, İ., 2013. “Kadın Çalışanların Yöneticilere İlişkin Algıları: Bir Alan Çalışması” Çankırı Karatekin Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (3) 2, 71-84.

13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İŞL104 İşletme Bilimine Giriş II Zorunlu3
2 İŞL103 İşletme Bilimine Giriş I Zorunlu4
3 İŞL217 İnsan Kaynakları Yönetimi Seçmeli2