Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İşletme Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM
Prof. Dr. Cesim DEMİR
Prof. Dr. Mazlum ÇELİK
Prof. Dr. Hilmi Erdoğan YAYLA
Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE
Dr. Öğ. Üyesi Yakup DURMAZ
Dr. Öğ. Üyesi Yunus KILIÇ
Araştırma Görevlisi Mehmet Örfi SÖNMEZ
Araştırma Görevlisi Fatma Gül BİLGİNER
Araştırma Görevlisi Dilek KÜÇÜK
Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM

Akademik Geçmiş
Lisans : ODTÜ
Yüksek Lisans :
Doktora : Atatürk Üniversitesi

Telefonu : 0(342) 211 8080 - (1312)
Odası : FEAS215
E-Posta : İbrahim.yildirim@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
İbrahim YILDIRIM
Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2007

·         Arslan, Fatih. “Kamu Yönetiminde Ücrete Dayalı Performans Yönetimi”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2007  

2 1997

·         Yılmaz, Abdullah. “Yönetimde Etkinlik ve Verimlilik Açısından Rasyonel Zaman Yönetimi ve Sivas İl Merkezindeki Kamu Kurumlarında Bir Uygulama”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1997. 

3 1996

·         Kılavuz, Raci. “Türkiye’de Kamu Personel Sistemi ve Eğitim İstihdam İlişkisine Yönelik Sivas İl Merkezindeki Kamu Kurumlarında Bir Uygulama”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.

4 1996

Aydoğdu, Erdal. “Örgütlerde Stres ve Yönetimi – Tokat Devlet Hastanesinde Bir Uygulama”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1996.

5 1995

·         Gökgöz, Gülsüm Savcı. “Örgütsel Çatışma ve Rol Çatışmasına İlişkin C. Ü. Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde Bir Uygulama”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995.

 

6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2006

·         Yıldırım, Murat. “Kamu Yönetiminde Hesap Verebilirlik ve Şeffaflık (1980 Sonrası Türkiye Örneği)”. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.

2 2003

· ·         Kılavuz, Raci. “Kamu Yönetiminde Etik Yoksunluk ve Yönetsel Sorunlar”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003. 

3 2002

·         İzci, Ferit. “Bilgi Teknolojilerinin Kamu Örgütleri Üzerindeki Etkileri ve Bir Uygulama”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002. 

4 2002

·         Güven, Mehmet. “Sanayi İşletmelerinde Girişimci İle Yönetici Arasındaki İlişkilerin Yönetim Fonksiyonlarına Etkisi – GAP Bölgesi Sanayi İşletmelerinde Bir Uygulama”, İnönü Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2002. 

5 1998

·    ·         Halis, Muhsin. “Toplam Kalite Yönetimi Uygulamalarında İç Müşteri Tatminini Etkileyen Faktörler ve Bir Uygulama”, Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1998. 

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2005

·         Kamu Hizmetlerinde Kalite Yönetimi. Türk İdare Dergisi.  Yıl: , Sayı: , Haziran 2005. 22

2 2000

·    “Bürokratik İsraf ve Nedenleri’, Türk İdare Dergisi.  Yıl: 72, Sayı: 427, Haziran 2000. ss. 49-76.

3 1999

·         “Kadın Memurların Kurum İçi Sorunları Üzerine Bir Araştırma.’ Türk İdare Dergisi.  Yıl: 71, Sayı: 423, Haziran 1999. ss. 65-84.

4 1996

İbrahim YILDIRIM  ve Gülsüm SAVCI GÖKGÖZ. “A Research Concerning Role Conflict in Health Organizations “ Cumhuriyet Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C: l, S: l, 1996, pp.231 -241.

5 1992

·         “Okul Müdürünün Zaman Yönetimi”, Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 24 Kasım Öğretmenler Günü Özel Sayısı, (Kasım-1992), ss. 1-9.

7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 1994

·         Çevre Eğitimi: (Hazırlık Raporu). İkinci Çevre Şurası: Çevre Eğitim Komisyonu. 28 Şubat - 2 Mart 1994, İstanbul.

2 1990

·         Eğitim Denetiminde Öğretmen”, Eğitim Bilimleri Birinci Ulusal Kongresi, (24-28 Eylül 1990),                        Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi.

3 1988

·         “Fırat Havzasının Ekonomik Sosyal ve Kültürel Kalkınmasında Eğitim Kurumlarının Rolü”, Fırat Havzasının Ekonomik Sosyal ve Kültürel Kalkınması Sempozyumu, Fırat Üniv., 7-9 Nisan 1988) Elazığ.

4 1987

Atatürk ve Eğitim Politikası”, Konferanslar: Dicle Üniversitesi, 3-7 Mart 1987, Diyarbakır, Siirt, Mardin, Urfa."

7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2004

      Demokrasi Sivil Toplum Kuruluşları ve Yönetişim. Ankara, Seçkin Yayınevi. 2004.

2 2001

·  ·         Makro Yönetim. (Ders Notları ) 2001- SİVAS. 

3 1998

·         İdare Hizmetleri Sınıfında Çalışan Kamu Personeli Kadınların Örgütsel Sorunları: Üç İlde Uygulama (Araştırma), Sivas, 1998

4 1994

·         Eğitim Yönetimi ve Türk Milli Eğitim Mevzuatı. (Ders Notları), D.Ü. Eğitim Fakültesi, 1994. Diyarbakır.

8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2012
2  

·         Karacadağ Kalkınma Ajansı:  “Kalkınmada Yatırımcıların Sosyal Sermaye Düzeyinin Belirlenmesi: Diyarbakır Örneği.” (12-DFD- 0003) Devam etmekte….

3  

·         TESEV Sivas İli Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi  Danışmanlığı

4  

·         Sivas Kent Konseyi Stratejik Planlama ve Yönetişim Çalışma Grubu Danışmanlığı,  

5  

· ·         GAP Bölge Kalkınma Daire Başkanlığı ve Dicle Üniversitesi: GAP Eylem Planın Uygulanmasına Yönelik İnsan Kaynakları Araştırması  Projesi 

9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2012

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü, 2012- 

2 2009

Karacadağ Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 

3 2009

ÖSYM Diyarbakır İl Yöneticiliği 

4 2009

ÖSYM Diyarbakır İl Yöneticiliği 

Devamı için tıklayınız.../Dosyalar/files/8%20-%20Prof_%20Dr_%20%c4%b0brahim%20%20YILDIRIM.doc

5 2008

Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığı, 

13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İŞL106 Davranış Bilimleri Zorunlu3
2 İŞL203 Yönetim Ve Organizasyon Zorunlu3
3 İŞL403 Küresel Girişimcilik Zorunlu3
4 İŞL405 Stratejik Yönetim Zorunlu3
5 İŞL002 Girişimcilik ve Liderlik Seçmeli2