Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İşletme Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM
Prof. Dr. Cesim DEMİR
Prof. Dr. Mazlum ÇELİK
Prof. Dr. Hilmi Erdoğan YAYLA
Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE
Dr. Öğ. Üyesi Yakup DURMAZ
Dr. Öğ. Üyesi Yunus KILIÇ
Araştırma Görevlisi Mehmet Örfi SÖNMEZ
Araştırma Görevlisi Fatma Gül BİLGİNER
Araştırma Görevlisi Dilek KÜÇÜK
Prof. Dr. Cesim DEMİR

Akademik Geçmiş
Lisans : Hacettepe Üniversitesi
Yüksek Lisans : Gülhane Askeri Tıp Akademisi
Doktora : Gülhane Askeri Tıp Akademisi

Telefonu :
Odası :
E-Posta : cesim.demir@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Cesim DEMİR
Akademik Özgeçmiş
5 Akademik Unvanlar:
NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Dr. Öğr. Üyesi1999-2002
2 Doçentlik2002-2008
3 Profesör2008-
6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2009-2010 Çelen,O: "Ekip Ruhunun Performansa Olan Etkisi. GATA Sağlık Hizmetleri Yönetimi BD Doktora Tezi
2 2004-2006 Ağayev F.: Bakü Garnizonunda Görevli Hekim ve Hemşirelerin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi. GATA Askeri Sağlık Hizmetleri AD Doktora Tezi, 

3 2003-2004 Cankul, İ.Halil,  “GATA Radyodiagnostik Radyoloji ABD da Maliyet Performans Analizi ve İş Yüküne  Dayalı  Kadrolama için Bir Model Önerisi”. GATA Sağlık Hizmetleri Yönetimi BD Doktora Tezi, 2003-2004

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2005 Kostik, Z., Sahin, B.,Demir, C., Kavuncubasi, Ş.,Sen,D.:A Evaluatıon Of The Leadershıp Attıtudes Of Managers In Turkısh Armed Forces’ Hospıtals. Military Medicine.Vol:170, March 2005 USA.
2 2004 Teke A.K., Kısa A.,Demir C., Ersoy K.: Appropriateness of Admission and Length of Stay in a Turkish Military Hospital. Journal of Medical Systems.J Med Syst. Vol.28,No.6, Dec.2004.
3 2003 Bakır B., Özer M., Uçar M, Güleç M., Demir C., Hasde M.; Relation Between Machiavellianism and Job Satisfaction in a Sample of Turkish Physicians. Psychological Reports, 2003, 92, 1169-1175.
4 2002 Demir, C.,Özaltın, H., Çelik, Y., Determınıng The Level Of Job Satısfactıon Of Nurses Workıng At Turkısh Mılıtary Forces’ Hospıtals. Vol 167, May 2002,  No 5, Military Medicine. USA.
Demir, C.,Teke A.K.,Fedai T.,Kenar L.,Bilgiç H.,Şen D.; Investigation of the Correlation Between Inappropriate Hospitalization and Hospital Stay Rate: An Application in Medical Clinics of a Military Hospital. Vol 167,October 2002,  No 10, Military Medicine. USA.

7.2 Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceeedins) basılan bildiriler.
SıraTarihiİçerik
1 2008 Teke A.K.,Demir C.: Evaluation of Physicians' Practice Patterns.Interallied Confederation of Medical Reserve Officers summer Congress July 2008-Istanbul-TURKEY.

Karadağ M.,Demir C., Karayılanoğlu T.: Accreditation of Medical Education: The case of Gülhame Military Medical Faculty. Interallied Confederation of Medical Reserve Officers summer Congress July 2008-Istanbul-TURKEY.

Çelen Ö.,Demir C.: The Effect of Organizational Culture on Organizational Commitment and Intentiıon to Leave. Interallied Confederation of Medical Reserve Officers summer Congress July 2008-Istanbul-TURKEY

2 2000-2007 Fedai,T.,Demir,C.,Aktan.,H.T.;”Analysis of Patient Expectation and Levels of Satisfaction as a Dimension of Health Services Quality: A case study of GMMA General Outpatient Department”. 5 th Congress of Balkan Military Medical Committee, Ankara-TURKEY, 34, September.25-28, 2000.
Teke.A.Kadir.Demir,C.,Sanisoğlu.S.Y.; “Investigation Of  The Correlation Between Inapproprıate Hospilazation And Hospital Stay Rate : An Application In Surgery Clinics Of A Military Hospital”. 7 Th  Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens-GREECE, OP 087, October.06-10, 2002.
Özer,M., Bakır,B.,Demir,C.:Assessment of the factors which relate the motivation of military health personnel. 8 th  Balkan Military Medical Committee , Cluj Napoca Opera Building. ROMANIA .September 21-24 2003.
Aliyev İ., Özer M.,Bakır B.,Demir C.:The Retrospective Analysis of Health Services Given in GATA Emergency Internal Outpatients Clinic. 9 th Congress of BMMC, 21-24 June 2004 Antalya, TURKEY.
Ozer M.,Bakır B., Demir M., Açıkel C.Demir,C.; “Determining Knowledge Sharing Attitudes and Behaviors of a Sample of Turkish Military and civilian Physicians”. 10 th Unnivarsary Congress of Balkan Military Medical Committee, Varna-BULGARIA, October.06-10, 2005.
Demir C.,Şen D. Turkish Armed Forces (TAF) Administration & Organization of Health Services, The 3rd Royal Medical Services International Conference In collaboration with The Royal College of Physicians of London 5 - 8 April 2006, Amman –JORDAN.
Gider O.,Demir C., Sahin B.,Bayer E., Celik Y. Investigation of Number of Visits and atient Satisfaction Level In Training Hospital: Exaple of GMMA Training Hospital. 11 th  Congress of Balkan Military Medical Committee, Athens-GREECE, June.18-22, 2006.
Yiğit A.Ç., Cankul H.İ.,. Peker S.,  Güçlü A.K. Demir C. Kaya S.:Bir Asker Hastanede Hizmet Kalitesinin İç Müşterilerin Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi. Uluslar arası Sağlık ve Hastane Yönetimi Kongresi 01-03 June 2007 Near East University Nicosia-TRNC Mersin Turkey.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2010 Çelen Ö., Demir C., Teke A., karadağ M., Abuhanoğlu H.: GATF Eğitim Hastanesinde Görev yapan sağlık Teknisyenlerinin İş Tatmini Düzeyinin İncelenmesi. IV. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 4-7 Şubat 2010 Antalya.
Aliyev F. Şahin B., Cihangiroğlu N., Demir C.: Türkiye ve Azerbaycan Asker Hekimlerinin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi IV. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 4-7 Şubat 2010 Antalya.

2 2010 Teke A.K., Cengiz E.,Demir C.: Hekimlerin Empatik Özelliklerinin Ölçümü Ve Bu Ölçümlerin Demografik Değiskenlere Göre Değisimi. Çukurova.Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 19, Sayı 3, Sayfa 509-520, 2010.
3 2010 Cihangiroğlu N.Şahin B. Naktiyok A.,Demir C.:Askeri Doktorların Kararlara katılım Tutumları Üzerine Bir Araştırma,TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, Mart-Nisan 2010  Vol: 9 No:2. Ankara

4 2007 Çelen Ö.,Karaalp T, Kaya S., Demir C., Teke A.K.,Akdeniz A.: GATF Eğitim Hastanesi Yoğun Bakım Ünitelerinde Görev Yapan Hemşirelerin Uygulanan Hizmet içi Eğitim Programlarından Beklentileri ve Bu Programlarla ilgili Düşünceleri Gülhane Tıp Dergisi,2007; 49: 25-31, Ankara
Teke A.K. Uçar M..,Demir C., Çelen Ö. Karalap Ö.: Bir eğitim hastanesinde  görev yapan hemşirelerin hasta hakları konusundaki bilgi ve tutumlarının  değerlendirilmesi.TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2007:6(4) Ankara

5 2006 Gezergün A., Şahin B., Tengilimoğlu D.,Bayer E.,Demir C.: İletişim ve hekimlerin bakış açısıyla hekim - hasta ilişkisi ve iletişimi; Bir eğitim hastanesi örneği.Süleyman Demirel Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, Yıl/Cilt:2 Sayı:1, 2006
Gider Ö.,Demir C.,Bayer E.: Bir Eğitim Hastanesinde Başvuru Sıklığı ve Memnuniyet Düzeylerinin İncelenmesi,Modern Hastane Yönetimi Dergisi Cilt:10 Sayı:1 Ocak-Şubat-Mart 2006-İstanbul
Şahin B., Vural H.,Demir C.: Hastanelerde Kadro Çalışması: Bir Eğitim Hastanesinde İşyükü Analizine Dayalı Hemşire İhtiyacının Belirlenmesi, MPM. Verimlilik Dergisi, 2006/4
Gezergün A., Şahin B., Tengilimoğlu D.,Demir C., Bayer E.: hastaların bakış açısıyla hekim - hasta ilişkisi ve iletişimi; Bir eğitim hastanesi örneği.Anadolu Üniv. Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6 no: 1 , 2006.

6 2005 Teke A.K.,Demir C.,Özer M.,Uçar M.,Gökçay E.;GATA Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniğinde yatak Kullanım Uygunluğunun Değerlendirilmesi, TSK Koruyucu Hekimlik Bülteni, 2005:4(5) Ankara.

Özer M., Şahin B.,Çetin M. Demir C.:Ankara İlinde Bulunan Üç Askeri Hastanede Çalışan Askeri hekimlerin İş Doyum Düzeylerini etkileyen Faktörlerin İncelenmesi.Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, Cilt:8, Sayı:1, 2005, Ankara.

7 2004 Peker, S.,Demir C., Şahin B., Cankul İ.,Yiğit Ç.,Özer M., Şen D.: GATA Eğitim Hastanesinde Yatan Hastaların Tanılarına Göre Gereksiz Kullanımının Değerlendirilmesi GATA Tıp Dergisi, Cilt 46 Sayı 3, Eylül-2004-Ankara.

Teke A.K.,Demir C.,Şahin B.,Özer M.,Şen D.;GATA Eğitim Hastanesi Yetişkin Cerrahi Kliniklerinde Gereksiz Hasta Yatışına Ve Kalış Gününe Neden Olan Faktörlerin Belirlenmesi GATA Tıp Dergisi, Cilt 46 Sayı 2, Haziran-2004-Ankara.
7.5 Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler
SıraTarihiİçerik
1 2010 Çelen Ö., Demir C., Teke A., karadağ M., Abuhanoğlu H.: GATF Eğitim Hastanesinde Görev yapan sağlık Teknisyenlerinin İş Tatmini Düzeyinin İncelenmesi. IV. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 4-7 Şubat 2010 Antalya.
Aliyev F. Şahin B., Cihangiroğlu N., Demir C.: Türkiye ve Azerbaycan Asker Hekimlerinin İş Doyum Düzeylerinin İncelenmesi IV. Ulusal Sağlık İdaresi Kongresi 4-7 Şubat 2010 Antalya.2 2009 Çelen Ö., Erigüç G. Demir C., Teke A.,  Sağlık Hizmetlerinde Dış Kaynak Kulanımının Uygulanabilirliği. 16. Askeri Tıp Kongresi 30 Nisan-02 Mayıs 2009 Harbiye askeri Müze İstanbul
Teke A.. Demir C., Cengiz E.:  Doktorların Empatik Özelliklerinin Ölçümü ve Bu ölçümlerin farklı Demografik Değişkenlere Göre Değişimi. 16. Askeri Tıp Kongresi 30 Nisan-02 Mayıs 2009 Harbiye askeri Müze İstanbul


3 2006 Erçil Z., Demir C.: Sağlıkta Dönüşüm Programı TSK Sağlık Hizmetlerine Yansımaları. 15.TSK Askeri Tıp Kongresi 31 Mayıs - 02 Haziran 2006 GATA-Ankara
4 2005 Şahin B, Demir C, Özer M, Cankul H.İ.,. Yiğit A.Ç., Peker S.: Bir Eğitim Hastanesi meliyathanesinin İşleyiş ve Kullanımına İlişkin Yönetsel ve Örgütsel sorunların İncelenmesi, Sağlık ve Hastane Yönetimi 2. Ulusal Kongresi (Uluslararası Katılımlı) 28-30 Eylül 2005 Hilton Oteli Ankara
5 2003 Bakır,B., Özer,M., Uçar,M., Güleç,M., Demir,C., Hasde,M : Ankara’da çalışan hekim Örnekleminde Makyevelizm ve İş Doyumu arasındaki ilişkinin Saptanması” 8. Halk Sağlığı Günleri. 23-25 Haziran 2003 Sivas
6 2001 Demir, C., Fedai, T.,Cankul, H.İ.,Yiğit, Ç.,Peker, S.,Kostik, Z., Aktan, H.T. “Bir Eğitim Hastanesinde Gereksiz Poliklinik Kullanım Düzeyinin Belirlenmesi”, 4.Ulusal Sağlık ve Hastane Sempozyumu,  27-28 Eylül 2001-Istanbul
8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2007
TSK'da görev yapan tabip ve diğer sağlık personelinin Mesleki Gelişim ve Yol Haritası Klavuzu Düzenleme Projesi Üyeliği .2007
GATA Kurumsal Performans Değerlendirme Kriterlerinin Oluşturulması Projesi .2007
GATA Geçmiş Faaliyet Dokümanı Hazırlanması  Projesi .2007

11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1 2002 GATA Yıllık Bilimsel Yayınlar Dalında İkincilik Ödülü 2002