Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İşletme Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM
Prof. Dr. Cesim DEMİR
Prof. Dr. Mazlum ÇELİK
Prof. Dr. Hilmi Erdoğan YAYLA
Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE
Dr. Öğ. Üyesi Yakup DURMAZ
Dr. Öğ. Üyesi Yunus KILIÇ
Araştırma Görevlisi Mehmet Örfi SÖNMEZ
Araştırma Görevlisi Fatma Gül BİLGİNER
Araştırma Görevlisi Dilek KÜÇÜK
Prof. Dr. Hilmi Erdoğan YAYLA

Akademik Geçmiş
Lisans : Karadeniz Teknik Üniversitesi
Yüksek Lisans : Marmara Üniversitesi
Doktora : Ankara Üniversitesi

Telefonu :
Odası :
E-Posta : hilmi.yayla@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Hilmi Erdoğan YAYLA
Araştırma Konuları
Siyasi Tarih, Bölgesel Kalkınma, Muhasebe Tarihi
Akademik Özgeçmiş
5 Akademik Unvanlar:
NoÜnvanAlındığı TarihlerKurum
1 Arş. Gör.2005-2007 Karadeniz Teknik Üniversitesi
2 Dr. Öğr. Üyesi2007-2013 Giresun Üniversitesi (2007-2009)
Gümüşhane Üniversitesi (2009-2013)

3 Doç. Dr.2013 Gümüşhane Üniversitesi 

4 Prof. Dr.2018 Hasan Kalyoncu Üniversitesi 

6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2016  
Meral Uçar (2016). 5393 Sayılı Belediye Kanunu Sonrası Bir Yerel Yönetim Birimi Olan Belediyelerin Özerkliği ve Denetimi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

2 2014  
Seda Sağlamyürek (2014). Etnik Yapıdaki Değişimin Muhasebe Düşüncesi Üzerindeki Etkisi: Hamidiye Ticaret Mektebi Örneği, Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.


6.2 Doktora Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2017 Kadir Aydın (2017). MUHASEBE MESLEK MENSUPLARININ ETİK TUTUMLARININ KURUMSAL İTİBAR YÖNETİMİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ, Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2014 Antunes, M.T., Neto, O.R., Yayla, H.E., Okimura, R.T., Lima, J. and Bifi, C. (2014). Truth Telling Activity: A Practice beyond the Norms, Global Journal of Management and Business Research, Vol.14, Is.1, pp.66-83.

2 2013 Antunes, M.T., Neto, O.R., Yayla, H.E., Okimura, R.T. (2013). CONDUTA ÉTICA DOS PROFISSIONAIS DA CONTABILIDADE NO BRASIL: A PRÁTICA DA PARRHESIA, Advances in Scientific and Applied Accounting. São Paulo, v.5, n.3, pp. 377-404.

3 2011 H.E. Yayla (2011). Operating regimes of the government: Accounting and accountability changes in the Sultan Süleyman Waqf of the Ottoman Empire (The 1826 Experience), Accounting History, February, Vol. 16, No. 1, pp.5-34.

4 2007 Cengiz, E. ve H.E. Yayla (2007). The effect of marketing mix on positive word of mouth communication: Evidence from accounting offices in Turkey,  Innovative Marketing.

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2016 H.E. Yayla, Ç.Mazlum, Ö.Yazan, “Muhasebecilerin İş Yükünün Sekonder Kazanç Üzerine Etkileri”, Türk Sosyal Bilimler Araştırmaları Dergisi, 1(1), pp.18-28, 2016.


2 2009 H.E.Yayla, M.F.Özbek, M.H.Topal, E. Cengiz, "Para Sevgisinin Vergi Ahlakı Üzerindeki Etkisi", Muhasebe ve Vergi Uygulamaları Dergisi , Cilt 2, 51-78 pp., 2009.


3 2008  
H.Yayla, "Parrhesia, Muhasebe ve Muhasebeciler", Mali Pusula , Cilt 4, 88-98 pp., 2008.

4 2007 H.E.Yayla, "Serbest Muhasebeci ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin İş Tatmini Düzeylerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma: Orta ve Doğu Karadeniz Bölgeleri Örneği", Muhasebe ve Denetime Bakış , Cilt 7, 113-124 pp., 2007.
 
H.E.Yayla, "Disipline Edici Toplum ve UFRS: Bir Foucauldian Eleştirisi", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , Cilt 9, 121-145 pp., 2007.

5 2006 E.Bayazıtlı, H.E.Yayla, E.Gürel, "Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlerin Yaşam Değeri Yönelimlerini Oluşturan Faktörlerin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Muhasebe ve Denetime Bakış , Cilt 6, 1-12 pp., 2006.
 
H.E.Yayla, E.Cengiz, ""Muhasebe Bürolarından Algılanan Hizmet Kalitesi ve Mükelleflerin Tatmin Düzeylerine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi-I"", Muhasebe ve Finansman Dergisi , Cilt 8, 176-181 pp., 2006.
 
H.E.Yayla, E.Cengiz, "Muhasebe Bürolarından Algılanan Hizmet Kalitesi ve Mükelleflerin Tatmin Düzeylerine Yönelik Yapısal Bir Model Önerisi-II", Muhasebe ve Finansman Dergisi , Cilt 8, 175-183 pp., 2006.

6 2005 E.Bayazıtlı, E.Gürel, H.E.Yayla, "Yönetim Muhasebesinde Güncel Bir Yaklaşım: Dönüşüm Muhasebesi", Muhasebe Bilim Dünyası Dergisi , Cilt 7, 1-20 pp., 2005.
 
H.E.Yayla, E.Cengiz, "Muhasebe Mesleğinin Tercih Edilmesinde Etkili Olan Faktörlerin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması: Karadeniz Teknik Üniversitesi Örneği", Muhasebe ve Denetime Bakış , Cilt 5, 147-168 pp., 2005.

7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2014 H.E. Yayla, Finansal Raporlama, Sakarya Matbaacılık, 2014

9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2015-2018 Hasan Kalyoncu Üniversitesi, İİSBF, Fakülte Kurulu Doçent Temsilci Üyesi (2015-2018)


2 2009-2013 Rektör Danışmanı, Gümüşhane Üniversitesi Kurum ERASMUS Koordinatörü (2009-2013)
Başkan, Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) Kalkınma Kurulu Başkanı (2009-2013)

3 2009-2010 Dekan Yardımcısı, Gümüşhane Üniversitesi İİBF (2009-2010)

4 2008-2009 Müdür Yardımcısı, Giresun Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü (2008)
Müdür, Giresun Üniversitesi Görele Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu (2008-2009)

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1   Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi
Academy of Accounting Historians
European Accounting Association
European Institute for Advanced Studies in Management
Congress of Political Economists