Hasan Kalyoncu Üniversitesi | İşletme Bölümü Hasan Kalyoncu Üniversitesi Web Sayfası
Havalimanı Yolu 8.Km Şahinbey / Gaziantep
Tel:90 (342) 211 80 80, Fax:90 (342) 211 80 81, E-mail: info(at)hku.edu.tr 2008 Hasan Kalyoncu
Akademik Kadro
Prof. Dr. İbrahim YILDIRIM
Prof. Dr. Cesim DEMİR
Prof. Dr. Mazlum ÇELİK
Prof. Dr. Hilmi Erdoğan YAYLA
Doç. Dr. Tuba BÜYÜKBEŞE
Dr. Öğ. Üyesi Yakup DURMAZ
Dr. Öğ. Üyesi Yunus KILIÇ
Araştırma Görevlisi Mehmet Örfi SÖNMEZ
Araştırma Görevlisi Fatma Gül BİLGİNER
Araştırma Görevlisi Dilek KÜÇÜK
Dr. Öğ. Üyesi Yakup DURMAZ

Akademik Geçmiş
Lisans : Anadolu Üniversitesi- İktisat
Yüksek Lisans : K. Maraş Sütçü İmam Üniversitesi-İşletme
Doktora : İnönü Üniversitesi-İşletme(Pazarlama)

Telefonu : 0(342) 211 8080 -(1335)
Odası : FEAS315
E-Posta : yakup.durmaz@hku.edu.tr
Kişisel Web Sayfası :
Google Scholar Citations :
Linkedin Profili :
Facebook Profili :
Twitter Hesabı :
Yakup DURMAZ
Araştırma Konuları

Stratejik Pazarlama, Tüketici Davranışı, Müşteri İlişkileri Yönetimi

Akademik Özgeçmiş
6.1 Yüksek Lisans Tezleri
SıraTarihiİçerik
1 2015

Hüseyin TAŞ (2015): Üniversitelerde Öğrenci Memnuniyeti Üzerine Gaziantep İlinde Bir Alan Çalışması , Hasam Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2 2014

Çınar BAĞRIYANIK (2014): Markanın Tüketicinin Karar Sürecine Etkisi Ve İlköğretim Öğrencilerinin Ailelerine Yönelik Çocuk Giyimi Sektörü Üzerine Bir Uygulama, Hasam Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

3 2013

Leyla AKDOĞAN (2013): Yeşil Pazarlama Ve Öğretmenlerin Yeşil Ürünleri Satın Alma Noktasındaki Kararlılıkları Çorum'da Bir Uygulama, Hasam Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

4 2013

Mehmet ÖZ (2013): Şikâyet Yönetiminin kamudaki Etkinliğinin, Kamu Çalışanlarının Gözünden Değerlendirilmesi:  İşkur Üzerine Bir Alan Çalışması, Hasam Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

5 2013

Hakan YAKICI (2013): Katılım Bankacılığında Müşterilere Göre Pazarlama ve Gaziantep İlinde Faaliyet Gösteren Tekstil Firmaları Üzerinde Uygulama, Hasam Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

7.1 Uluslararası hakemli dergilerde yayınlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1 2015
2 2015

DURMAZ Yakup , İLHAN Ahmet. (2015): Growth Strategies in Busınesses and A Theoretical Approach, International Journal of Business and Management Vol. 10, No. 4, 2015, 210-214. doi: 10.5539/ijbm.v10n4p210, http://www.ccsenet.org/journal/index.php/ijbm/article/view/44579/25186

3 2015

DURMAZ Yakup and KARAMAN, Ali. (2015): A Theoretıcal Approach To Process Of Sellıng In The Modern Understandıng, International Journal of Management & Information Technology,  Vol. 10, No. 7,  Online ISSN: 2278-5612, p: 2353-2359. http://cirworld.com/journals/index.php/ijmit/article/view/4334/pdf_59

4 2014

DURMAZ Yakup , İNANAÇ Halil and AKYILMAZ Burhan. (2014): Patient Satisfaction in Family Medicine Practices and the Factors Effecting This Satisfaction: Massive Study Based On Questionnaire in Gaziantep Province, International Journal of Management Sciences, Vol. 4, No. 10, 2014, 468-474.                                             http://www.rassweb.com/wp-content/uploads/PDF/IJMS/Vol-4/Issue-10/Paper%206.pdf

5 2014

DURMAZ Yakup . (2014): The Influence of Cultural Factors on Consumer Buying Behaviour and an Application in Turkey, Global Journal of Management and Business Research: E Marketing, Vol. 14,  No. 1, ISSN: 0975-5853. p. 36-44. https://globaljournals.org/GJMBR_Volume14/4-The-Influence-of-Cultural-Factors-on.pdf

6 2014

DURMAZ Yakup and TAŞDEMİR Ahmet (2014): A Theoretical Approach to the Influence of Social Class on Consumer Behavior, American International Journal of Social Science, Vol. 3,  No. 3, ISSN: 2219-6021. p. 187-191. http://www.aijssnet.com/journals/Vol_3_No_3_May_2014/18.pdf

7.4 Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
SıraTarihiİçerik
1  

 DURMAZ, Yakup, BAHAR (ORUÇ), Reyhan. (2011). " Tüketicilerin Satın Alma Davranışları Üzerinde Sosyolojik Faktörlerin Etkisinin İncelenmesine Yönelik Ampirik Bir ÇalışmaElectronic Journal of Social Sciences (ESOSDER), Volume 10, Issue 37 (060-077), http://www.esosder.org/?sayfa=dergilist&aranan=1

2  

DURMAZ, Yakup, ÇELİK, Mücahit. (2011). " İçsel Pazarlamada Toplam Kalite Anlayışı ve Ampirik Bir Çalışma.” Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (Journal of Economics

and Administrative Sciencec Faculty Dicle University, Volume 1, Issue 1), Cilt 1, Sayı 1:108-126,Diyarbakır. http://www.dicle.edu.tr/bolum/IDRIKT/dergi/duiibfdergisi.pdf

7.6 Diğer yayınlar
SıraTarihiİçerik
1 2012

DURMAZ, Y. (2012). “16-17 Temmuz Eğitim Kurumları Yöneticiliği İnovasyon Eğitimi Programı”, Yer: Dicle Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Amfisi. (Resmi Davetli Konuşmacı),

2 2011

Aslan, H., Görgün, Ş., İnal, T., DURMAZ, Y. Çelik, A. (2011). “Dünya Tüketiciler Günü “Tüketici Hakları”, Yer: Hasan Kalyoncu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Amfisi. (Resmi Davetli Konuşmacı),

3 2011

11.07.2010 ile 17.07.2010 tarihleri arasında III Internatıonal Students’ Scıentıfıc Conference Young People In Integratıng Europe, College Of Economy, Tourism And Social Sciences In Kielce/ POLAND. Eresmus kapsamında katılım.

4 2010

-  02.04.2010 tarihinde “Tüketici Davranışları ve Satın alma Davranışını Etkileyen” Konferans Yer: Adıyaman Ticaretve Sanayi Odası Konferans Salonu (Resmi Davetli Konuşmacı),

5 2010

15.03.2010 tarihinde “Dünya Tükericiler Günü” dolayısıyla “Tüketici Bilinci” Konferans Yer: 15 Mart Kahta Kültür Merkezi Salonu (Resmi Davetli Konuşmacı),

8. Projeler
SıraTarihiİçerik
1 2013 Durmaz, Y. (2013). Proje Adı: “Potansiyel Genç Girişimcilere AB’de Dış Ticaret Eğitiminin verilmesi ve Girişimcilik Ruhunun Kazandırılması” 03.06.2013 – 18.06.2013 tarihleri arasında Çek Cumhuriyeti Prag’da yapılan GESİAD tarafından hazırlanan ve European Union Leonardo da Vinci tarafından desteklenen projesiye katılım
2 2011

- Durmaz, Y. (2011). Proje Adı: “Yarınlarımız”. Proje Konusu: Kırsal kesimdeki İlköğretim Öğrencilerine Takviye ( İngilizce, Matematik. Türkçe, Fen gibi) Dersler Verilmesi. Proje Ortakları: Şahinbey Kaymakamlığı, Şahinbey Emniyet Müd. Ve Şahinbey Milli Eğitim Müd. İşbirliği ile Yapılmıştır..

3 2011

Proje Yürütücüsü, YÖK destekli Yurtdışı Araştırma Projesi: “Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaşım ve Türkiye ile Polonya Tüketicilerinin Karşılaştırılması Üzerine Ampirik Bir Çalışma” Başlama Tarihi: 01.11.2010, Bitiş Tarihi: 01.04.2011

4 2011

Proje Yürütücüsü, Adıyaman Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi (ADYÜBAB): “Türkiyedeki Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarını Etkileyen Faktörlere Bütünleşik Yaklaşım ve Ampirik Bir Çalışma” Başlama Tarihi: 09.01.2010, Bitiş Tarihi: 15.04.2011.

9. İdari Görevler
SıraTarihiİçerik
1 2012

Yardımcı Doçent Doktor, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcılığı    24.09.2012- Halen Devam etmekte.

2 2012

Yardımcı Doçent Doktor, Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı 04.11.2011 – 24.09.2012.

3 2009

Yardımcı Doçent Doktor,  Adıyaman Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan Yardımcılığı,  2009 – 04.11.2011

4 1997

04.10.1993-01.01.1997 K.S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitü Sekreterliği Asaleten, Fen Bilimleri Enstitüsü Sekreterliği ve İslahiye Meslek Yüksekokulu Sekreterliği Vekaleten. 

10. Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler
SıraTarihiİçerik
1 2000

Hukuk ve İktisat Forumu, Yerel Düzenleme Kurulu Üyesi http://www.hukukiktisatforumu.net/HIF_adiyaman/organi.html

2 2000

Amarikan Pazarlama Derneği

11. Ödüller
SıraTarihiİçerik
1 2000

-12 yıl boyunca 90 puan üzeri sicil notu alarak ( 657 tabi iken) iki (2) kademe ile ödüllendirme .Devamı için tıklayınız../Dosyalar/files/%c3%96ZGE%c3%87M%c4%b0%c5%9eYD.doc

13. Dersler
SıraDers KoduDers AdıStatüKredi
1 İŞL108 İşletme Bilimine Giriş Zorunlu3
2 İŞL204 Pazarlama İlkeleri Zorunlu3
3 İŞL310 Örgütsel Davranış Zorunlu3
4 İŞL215 Tutundurma Yönetimii Seçmeli2
5 İŞL317 Perakende Yöntemi Seçmeli2
6 İŞL423 Ürün ve Fiyatlandırma Yönetimi Seçmeli2
7 İŞL320 Hizmet Pazarlaması Seçmeli2
8 İŞL210 KOBİ Yönetimi Seçmeli2
9 İŞL212 Pazarlama Araştırması Seçmeli2